Sie sind: Über die Stadt
PDF E-mail Print

Uzavírka silnice II/648 mezi Frýdkem-Místkem a obcí Dobrá

V pondělí 21. srpna začaly opravy silnice č. II/648 Frýdek-Místek-Dobrá, úsek mezi křižovatkou ul. Slezská x ul. Hlavní ve Frýdku a železničním přejezdem u restaurace „Na špici“ v Dobré. Práce budou probíhat za částečné a také i úplné uzavírky silničního provozu. Silnice je v majetku Moravskoslezského kraje, opravu zajišťuje Správa silnic moravskoslezské kraje.
22.08.2017 08:31
Počet zhlédnutí: 5924

Doba trvání uzavírky:    
částečná uzavírka:  od 21. 08. 2017 do 29. 08. 2017
úplná uzavírka:  od 30. 08. 2017 do 03. 09. 2017
částečná uzavírka:  od 04. 09. 2017 do 14. 10. 2017

Při částečné uzavírce, kdy stavební práce budou probíhat v úsecích dl. do max. 50 m, bude silniční provoz řízen světelným signalizačním zařízením a doprava vedena pomocí dopravního značení po volné části vozovky.
Při úplné uzavírce bude silniční provoz veden po vyznačené objízdné trase pomocí dopravního značení takto:
silnice II/648 v obci Dobrá, silnice III/4733h, mimoúrovňovou křižovatka MÚK 54 Dobrá na dálnici D48, Frýdek silnice II/477 ul. Hlavní třída, zpět na silnici II/648 ul. Slezská.

V době úplné uzavírky je možno dálnici využívat i bez dálniční známky.

Autobusy MHD linky 865003, 865013 vynechají zastávky:
„Frýdek, restaurace u Hučky“; „Frýdek, městský hřbitov“; „Dobrá VÚHŽ parkoviště“; „Dobrá VÚHŽ“. Zastávka „Nové dvory, Pavlík“ se přesune v obou směrech na zastávku „Frýdek, Dobrovského“.

Linky, které končí na zastávce „Dobrá VÚHŽ parkoviště“, budou končit a začínat na zastávce „Frýdek, Dobrovského“. Autobusy linek, které jedou do Nošovic, pojedou po objízdné trase – obchvat Dobré, dále po místní komunikaci na zastávku „Dobrá, restaurace Na Špici“ a dále dle jízdního řádu.

V době úplné uzavírky od 30. 08. 2017 do 03. 09. 2017 nebudou dočasně obsluhovány autobusové zastávky „Frýdek-Místek, Frýdek, restaurace U Hučky“ a „Dobrá, VÚHŽ“.
Objízdná trasa pro autobusy příměstské dopravy bude vedena po místní komunikaci v obci Dobrá a po dálnici D48.

Omlouváme se řidičům a všem cestujícím za nepříjemnosti spojené s touto uzavírkou.

MM F-M
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Obrázky

Nachrichten

E-mail newsletter.