Sie sind: Über die Stadt
PDF E-mail Print

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na léta 2011 - 2013 byl schválen

Příprava na další období podpory a rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek vyvrcholila schválením „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek na léta 2011 – 2013“ na zastupitelstvu 26. 7. 2010.
01.09.2010 08:17
(Aktualizováno: 1.9.2010 08:18)
Počet zhlédnutí: 14783


První komunitní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2007 – 2010 byl realisticky nastaven a úspěšnost plnění cílů je vysoká. Cíle se týkaly nejen investičních akcí jako bylo vybudování chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením nebo odlehčovací péče pro rodiny pečující o seniory a zdravotně postižené, ale také podpory poradenských zařízení a terénních služeb pro osoby v krizi nebo osoby se zdravotním postižením, a také služeb pro děti a mládež.

Druhý střednědobý plán na tento navazuje především v návaznosti na čerpání z různých finančních zdrojů a tím dokončení již započatých cílů, jako např. azylový dům pro ženy a matky s dětmi nebo hospic. Stejně tak vznik nových služeb a podpora stávajících je důležitá především proto, aby byla pro občany Frýdku-Místku vytvořena ucelená síť sociálních služeb a navazujících aktivit podle potřebnosti a v zaručené kvalitě všem, kteří sociální služby potřebují.

Veškeré informace o plánování sociálních služeb a činnosti pracovních skupin naleznete na www.frydekmistek.cz/O městě/Sociální služby/Komunitní plán rozvoje sociálních služeb nebo Vaše dotazy zodpoví Mgr. Hana Kohutová, tel. 558 609 318, kohutova.hana@frydekmistek.cz.
 

Hana Kohutová
Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb.

Přílohy

Nachrichten

E-mail newsletter.