Sie sind: > >

PDF E-mail Print
Nová osoba se přidává pomocí záložky „Nová osoba“.
 
Zadává se její jméno, příjmení a tituly do polí nadepsaných „Titul před jménem“, „Jméno“, „Příjmení“ a „Titul za jménem“.
 
Do kterého oddělení osoba spadá, se vybírá ze seznamu nadepsaného „Oddělení“. Kliknutím na „--- Vyberte ---“ se rozbalí seznam oddělení, kliknutím na příslušné oddělení se pole vyplní.
 
Pole „Pracovní náplň“ slouží k vepsání pracovní náplně vytvářené osoby. Kliknutí do pole umožní psaní.
 
Funkci, kterou vytvářená osoba zastává, se přiřazuje kliknutím na „--- Vyberte ---“ a vybráním funkce. Je možné přiřadit dané osobě více funkcí pomocí odkazu „Další funkce
 
Při vkládání kontaktu na novou osobu do polí „Kontakty“ je potřeba vybrat druh kontaktu ze seznamu a do pole vedle seznamu jej vepsat. Pro vkládání více nových kontaktů se klikne na odkaz „Další kontakt“.
 
K jaké politické straně nově vytvářená osoba patří, se vybírá ze seznamu nadepsaným „Politická strana“ kliknutím na „--- Vyberte ---“ a vybráním politické strany.
 
Uložení nové osoby se provádí stiskem tlačítka „Uložit osobu“ v dolní části záložky.

TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.