Sie sind: > >

PDF E-mail Print
Záložka „Členové“ slouží k evidenci a úpravě členů komise nebo výboru. Upravit údaje o členech lze po kliknutí na odkaz „upravit“ u konkrétního člena.
 
Po kliknutí na odkaz „upravit“ se seznam členů přesune do levé části stránky a v pravé části stránky se nachází záložky s možnostmi změn jména a titulů člena v záložce „Detail osoby“, údajů o kontaktu na danou osobu v záložce „Kontakty“, přiřazování a odřazování funkcí osobě v záložce „Funkce“ a přiřazování/odřazování sekcí, ke kterým člen patří v záložce „Komise, výbory“.
 
Detail osoby
Každou změnu v detailu osoby je potřeba potvrdit tlačítkem „Upravit člena“. Tlačítko „Smazat člena“ člena komise nebo výboru smaže.
 
Kontakty
V poli „Nový kontakt“ se vybere ze seznamu, o jaký kontakt jde a ve vedlejším poli lze po kliknutí kontakt vepsat. Odkaz „Další kontakt“ slouží k přidávání více kontaktů najednou. Uložení kontaktů se potvrdí tlačítkem „Uložit kontakty“. Vložené kontakty lze opět upravit v dolní části záložky, oblast „Vložené kontakty“, každou změnu je potřeba potvrdit tlačítkem „Upravit kontakt“. Smazání vloženého kontaktu se provádí tlačítkem „Smazat kontakt“.
 
Funkce
V poli „Nová funkce“ se vybírá ze stanoveného seznamu funkcí, ten se objeví po kliknutí na „--- Vyberte ---“. Použitím odkazu „Další funkce“ je možné přidávat více funkcí najednou. Vybrané funkce se potvrzují tlačítkem „Přiřadit funkci“. Odebírat funkce členů lze v dolní části záložky tlačítkem „Odřadit funkci“.
 
Komise, výbory
Přiřazovat sekce lze pomocí pole „Komise a výbory“, kde se vybírá ze seznamu sekcí, který se objeví po kliknutí na „--- Vyberte ---“. Potvrzení výběru se provádí pomocí tlačítka „Přiřadit sekci“. Odřazování sekcí se provádí v dolní části záložky pomocí tlačítka „Odřadit sekci“.

TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.