Nacházíte se: Student > Informace OŠKMaT
PDF E-mail Print

Zápis dětí do mateřských škol

Vážení rodiče (zákonní zástupci), zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách (MŠ) zřizovaných statutárním městem Frýdek-Místek pro celý následující školní rok 2017/2018 proběhne v pondělí 15. května 2017 a v úterý 16. května 2017. Některé MŠ využijí pouze jeden den (MŠ Skalice a Frýdek, Slezská 770 zapisují 15. května; MŠ Chlebovice a Frýdek, Slezská 2011 zapisují 16. května).
31.03.2017 13:08
Počet zhlédnutí: 7522

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční

v mateřských školách

na těchto místech

ZŠ a MŠ FM, Jana Čapka 2555

web: http://msskrivanek.webnode.cz/

web: http://mspastelkafm.webnode.cz/

MŠ FM, Slezská 770 (zde se zapisují děti i pro MŠ FM, Bavlnářská 455)

MŠ FM, Slezská 2011

ZŠ a MŠ FM, El. Krásnohorské 2254

web: http://5zsfm.cz/materska-skola/

MŠ FM, Lískovecká 2850

ZŠ a MŠ FM, Lískovec, K Sedlištím 320

web: http://info.skola.liskovec.cz/materska-skola

MŠ FM, Lískovec, K Sedlištím 182

ZŠ a MŠ FM - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace

web: www.zschlebovice.cz

MŠ FM, Chlebovice, Pod Kabáticí 193

ZŠ a MŠ FM - Skalice 192, příspěvková organizace

web: www.skolaskalice.cz

MŠ FM, Skalice 192

MŠ Pohádka, FM, Třanovského 404

web: www.mspohadkafm.cz

MŠ FM, Třanovského 404
(zde se zapisují děti i pro MŠ FM, Gogolova 239)

MŠ Beruška, FM, Nad Lipinou 2318

web: www.msberuska.cz

MŠ FM, Nad Lipinou 2318

MŠ FM, Olbrachtova 1421

MŠ Sněženka, FM, Josefa Lady 1790

web: www.mssnezenka.cz

MŠ FM, Josefa Lady 1790

MŠ FM, 8. pěšího pluku 821

MŠ FM, Svatopluka Čecha 170

MŠ Mateřídouška, FM, J. Božana 3141

web: www.msmateridouska.cz

MŠ FM, J. Božana 3141

MŠ FM, Josefa Myslivečka 1883

web: www.jmyslivecka.cz

MŠ FM, Josefa Myslivečka 1883

MŠ FM, F. Čejky 420

MŠ Lysůvky, Příborská 37

MŠ FM, Anenská 656, příspěvková organizace

web: www.msanenska.cz

MŠ FM, Anenská 656
(zde se zapisují děti i pro MŠ FM, Jiřího Trnky 63)

ZŠ a MŠ Naděje, FM, Škarabelova 562

web: http://nadejems.webnode.cz/

MŠ FM, K Hájku 2972

 

Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu se školským zákonem pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku 5 let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné. Pokud ještě dítě do MŠ nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové MŠ, nebo v jiné vybrané MŠ v termínu zápisu. Nesplnění této povinnosti je považováno za přestupek.

Na webových stránkách MŠMT www.msmt.cz, v sekci Vzdělávání/Předškolní vzdělávání jsou zveřejněny informace o povinném předškolním vzdělávání.

Zastupitelstvo města na základě ustanovení školského zákona vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřizovaných statutárním městem Frýdek-Místek. Spádová MŠ (MŠ ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu) musí v souladu se školským zákonem přijmout přednostně děti ze svého školského obvodu, pro které je předškolní vzdělávání povinné nebo mají přednostní právo na přijetí (pro školní rok 2017/2018 se jedná o děti čtyřleté a starší). Další kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel MŠ, který rozhoduje o přijetí dítěte ve správním řízení.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud má MŠ volné místo.

Bližší informace o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání zveřejní ředitelé dotčených MŠ způsobem v místě obvyklým.

 

Autor: Bc. Taťána Morysová

 

MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

TV vysílání

Facebook

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.