Nacházíte se: Portál > Školství
PDF E-mail Print

Informační centra ve výuce - další úspěšný projekt školy

Dalšího vynikajícího úspěchu dosáhli členové projektového týmu školy „Pod Sovou“ pod vedením Mgr. Šostého, když RR ROP MSK schválila v rámci ROP NUTS II Moravskoslezsko předložený vlastní projekt „Informační centra ve výuce“ (http://www.rr-moravskoslezsko.cz/file/2144/ ). Je to již druhý úspěšný projekt v posledních dvou letech, jehož výsledky určitě pozitivně přispějí ke zkvalitnění výuky na naší škole. Schválená dotace RR ROP MSK ve výši téměř 2 miliónů Kč.
20.06.2010 17:49
(Aktualizováno: 21.6.2010 07:25)
Počet zhlédnutí: 10349

Projekt reaguje na společenskou nutnost znalosti získávání, vlastního vyhodnocování a zpracovávání informací žáky a pedagogy, které jsou nezbytné pro výuku a vzájemnou komunikaci. Řeší zavádění moderních metod do výuky pomocí ICT a dává možnost škole rozšířit její komunitní roli. Budou vybudována informační centra a to v elementárních třídách I. stupně, učebnách používaných pro výuku výchov a ve sborovně školy. Myšlenka pracovních center vychází z filosofie alternativního vzdělávacího programu Začít spolu, který je na naší škole úspěšně realizován již 12 let. Cílem je především zajištění volného přístupu k informacím a to při výuce většiny předmětů, osvojení si dovednosti jejich efektivního zpracování a to především formou projektové činnosti. Projekt bude realizován výhradně zaměstnanci organizace, kteří mají mnohaleté projektové zkušenosti se zaváděním ICT do výuky, kdy vytvářeli metodické materiály pro výuku

Celkové náklady jsou stanoveny na 2 085 062 Kč, kde 1 928 682 je částka získaná z rozpočtu ROP MSK. O průběhu řešení budeme pravidelně informovat na http://www.1zsfm.cz

Šostý Zbyněk
Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Obrázky

TV vysílání

Facebook

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.