Nacházíte se: Portál > Instituce
PDF E-mail Print

ARCHIV VYDAL NOVOU KNIHU

Státní okresní archiv Frýdek-Místek vydal novou knihu profesora Milana Myšky Lnářský a bavlnářský průmysl na Frýdecku a Místecku do počátků tovární výroby.
13.12.2013 08:40
Počet zhlédnutí: 15989

Kniha našeho předního hospodářského historka je novým a doplněným vydáním knihy Opožděná industrializace, která vyšla v roce 1991 jako suplementum v Trutnově vydávaného sborníku Lnářský průmysl. Autor zde řeší především dva problémy: snaží se vysledovat hlavní tendence a pravidelnosti vývoje textilního průmyslu lnářského a bavlnářského na Místecku a Frýdecku v období od vzniku městské a venkovské plátenické výroby v regionu přibližně v 17. století do období, kdy se zde prosadila strojní, továrně organizovaná velkovýroba, a zároveň na příkladu konkrétního regionu řeší obecnější otázku tzv. protoindustrializace.
Knihu tvoří pět hlavních kapitol (Počátky plátenictví na Místecku a Frýdecku, Zapojení venkovských tkalců do výroby pro nadregionální trhy, Na cestě k průmyslové revoluci, Počátky továrního průmyslu bavlnářského, Protoindustriální formy a způsoby produkce ve věku moderních továren), které jsou dále funkčně členěny, a jeden exkurz zabývající se konkrétním příběhem jednoho z místních továrníků – Adolfa Landsbergera.
Publikace je doplněna soupisem použitých pramenů a literatury, německým rezumé, jmenným a místním rejstříkem a průběžně v textu také více než čtyřmi desítkami černobílých fotografií.

Kniha je k dostání v sídle archivu na Bezručově ulici. Patrně v měsíci lednu se počítá i s jejím křtem spojeným s besedou s autorem.

 

Tomáš Adamec
Státní okresní archiv Frýdek-Místek

Obrázky

TV vysílání

Facebook

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.