Bezpečný
Frýdek-Místek

PDF E-mail Print

ASISTENTI PREVENCE KRIMINALITY

Od července 2013 pracují ve Frýdku-Místku asistenti prevence kriminality.
19.10.2015 11:21
(Aktualizováno: 19.10.2015 11:29)
Počet zhlédnutí: 1258
Frýdek-Místek se poprvé zapojil do projektu „Asistent prevence kriminality“ v červenci toku 2013. Projekt byl podpořen dotací z MV ČR. Dva přijatí asistenti nás po čase opustili – první v prosinci roku 2013, druhý v květnu 2014. Uvolněná místa se až do ukončení projektu i přes vyvinutou snahu nepodařilo obsadit vhodnými kandidáty. Druhé spuštění stejného projektu proběhlo v září téhož roku za podpory Evropských sociálních fondu a MV ČR.Tentokrát se město na jeho podpoře finančně nepodílí. Jedním z cílů projektu „Asistent prevence kriminality II“ je prostřednictvím zaměstnání a vzdělávání cílové skupiny rozšířit její možnosti uplatnění na trhu práce a tímto způsobem jí umožnit integraci do společnosti. A to se ve Frýdku-Místku daří docela dobře. Od začátku projektu se na pozici jednoho z asistentů vystřídali již tři zaměstnanci. První asistentka odešla v lednu roku 2015 do neziskové organizace Charita na pozici terénního pracovníka. Další asistent, který nastoupil na uvolněné místo, prošel úspěšně náročným výběrovým řízením na pozici strážníka městské policie a absolvoval společně se svým bratrem-dvojčetem přípravný kurz ve vzdělávacím středisku. V září oba úspěšně složili před komisi MV ČR strážnické zkoušky a stali se strážníky Městské policie Frýdek-Místek. Nemalým přínosem jejich začlenění do řad městské policie je jejich znalost znakové řeči a odezírání. Dalším z cílů projektu je snížení počtu spáchaných trestných činů a přestupků se současným zvýšením pocitu bezpečí obyvatel v sociálně vyloučených lokalitách. V případě města Frýdek-Místek se jedná zejména o okolí ulice Mírů. V tomto směru asistenti aktivně spolupracují s městskou policií, s osobami, které se účastní na paralelním projektu „Domovník – preventista" (projekt MV ČR) a s dalšími organizacemi, což napomáhá jejich účinnému zapojení do systému dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností. MM F-M MĚSTSKÁ POLICIE

Tomáš Václavík
ODBOR BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK A PREVENCE KRIMINALITY

Glosa

3. ročník dne IZS se uskuteční dne 9.6.2018 opět na náměstí ve Frýdku

Aktuality

Pro zónu havarijního plánování provozovatele Lenzing Biocel Paskov, a.s., byla zpracována "informace veřejnosti". Tato informace je zpracována v souladu se zákonem č. 224/2015 Sb., o prevenci ...
Od pondělí 2. října do středy 4. října se v objektu Slezanu na ulici Frýdlantská v Místku, který je určen k demolici, uskuteční výcvik Policie ČR, a to od 9 do 12 hodin. Výcvik může ...
archiv