Nacházíte se: Portál
PDF E-mail Print

Projekt Učení pro život

Informace o průběhu řešení projektu financovaného ze strukurálních fondů EU ve škole "Pod Sovou" ve Frýdku-Místku
09.02.2010 00:01
Počet zhlédnutí: 10959

Projekt „Učení pro život“ komplexně řeší nedostatky ve vybavení ICT a jeho celkovým výstupem je soustava prakticky a efektivně vybavených odborných učeben a stanovišť ICT, kde již nyní probíhá výuka především přírodovědných, jazykových a technických předmětů (7 odborných učeben, 4 odborná pracoviště - I. stupeň, 3 pracoviště pro pedagogy). V již existujících multimediálních učebnách I, II, III, IV je vyřešeno dovybavení ICT tak, aby zde mohla probíhat výuka všech vyučovaných předmětů s pomocí ICT, a to i celých tříd, bez nutnosti dělení.

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím modernizace vybavení školy ICT, které by odpovídalo současnému vývoji a moderním výukovým metodám (např. interaktivita, individuální a skupinová komunikace) pro praktické i teoretické vyučování, vybavit účastníky vzdělávacího procesu informační a komunikační gramotností, která je nezbytná pro volbu povolání a další rozvoj odborných znalostí a dovedností.
Podpůrnými cíli, které jsou současně body plánovaného postupu:
• modernizace technického vybavení odborných pracoven v oblasti ICT
• modernizace vybavení pracovišť pedagogů ICT
• využití zpracovaných metodických materiálů a prezentací při výuce
• zvýšení počtu vyučovacích hodin vyučovaných pomocí interaktivní techniky
• zvýšení počtu žáků aktivně využívajících při výuce ICT
• zvýšení počtu pedagogických pracovníků využívajících ICT ve výuce
• zvýšení komunitní role školy především v oblasti dalšího vzdělávání

Projekt je určen všem žákům a pedagogům, lze ho nazvat projektem celoškolním, tzn., že moderní ICT bude využita minimálně 550 žáky a 40 pedagogy a je plně v souladu s dlouhodobou koncepcí školy v oblasti ICT.

Realizace projektu probíhá podle stanoveného harmonogramu, tzn., že do 15.3.2010 bude dokončena jeho realizační fáze. Průběžně jsou zpracovávány monitorovací zprávy, na jejichž tvorbě spolupracuje tým řešitelů (Mgr. Šostý, Mgr. Landová, Mgr. Holá, Bc. Maršálek, p. Ptašková).
Projekt je financován 92,5% (1 980 363,07 Kč ) Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, která je řídícím orgánem Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a 7,5% (160 570,00 Kč) žadatelem, tzn. naší školou.
 


Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Obrázky

Přílohy

TV vysílání

Facebook

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.