Nacházíte se: Podnikatel
PDF E-mail Print

Změna živnostenského zákona platná od 1.1.2013

Dne 1. ledna 2013 nabývá účinnost zákon č. 428/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření, kterým je novelizován i živnostenský zákon v § 3, kde se nově stanoví, že činnost penzijních společností není živností.
02.01.2013 10:13
(Aktualizováno: 12.2.2013 10:03)
Počet zhlédnutí: 12404

Dále od 1. ledna 2013 nabývá účinnosti zákon č. 221/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Zákon obsahuje změnu živnostenského zákona, která doplňuje do § 3 tohoto zákona činnost provozování poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb. Tato činnost tímto přestává být jedním z oborů živnosti volné. Podle přechodných ustanovení je provozovatel poštovních služeb, který je oprávněn poskytovat poštovní služby ke dni účinnosti novely, povinen do konce dubna 2013 doručit Českému telekomunikačnímu úřadu oznámení podnikání podle § 18 zákona č. 29/2000 Sb. Živnostenské oprávnění k provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb zaniká dnem, kdy osoba, která na jeho základě podniká, doručila Úřadu oznámení podnikání nejpozději však uplynutím výše uvedené lhůty.
Rovněž od 1. ledna 2013 nabývá účinnosti zákon č. 407/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon obsahuje změnu mimo jiné i živnostenského zákona v § 60a (živnostenská kontrola) a doplňuje živnostenskou kontrolu tak, že živnostenské úřady kontrolují dodržování povinností při značení tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně a dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně. Zjistí—li, že došlo k porušení povinnosti nebo porušení zákazu, sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci spotřební daně.
 

MM F-M
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

TV vysílání

Facebook

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.