Nacházíte se: Podnikatel
PDF E-mail Print

Informace o novele živnostenského zákona platné od 30.6.2012

Dne 30. 6. 2012 nabývá účinnosti zákon č. 169/2012 Sb., kterým se mění živnostenský zákon. Hlavním cílem novely je další snižování administrativní zátěže podnikatelů.
29.06.2012 14:07
Počet zhlédnutí: 12337

Novela zejména
• ruší povinnost podnikatele označovat provozovnu identifikačním číslem,
• nově umožňuje podnikateli prostřednictvím centrálního registračního místa (tj. živnostenského úřadu) oznamovat změny údajů, které podnikatel ohlašuje správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu, úřadu práce a zdravotní pojišťovně, a to i v případě, že neplní oznamovací povinnost vůči živnostenskému úřadu,
• umožňuje, aby podnikatel kdykoliv oznámil živnostenskému úřadu, že adresa jeho místa podnikání bude do budoucna totožná s adresou bydliště, a v případě změny bydliště pak podnikateli odpadá povinnost oznamovat změnu místa podnikání
• odstraňuje neodůvodněné odchylky od úpravy dané správním řádem,
• odstraňuje některé nepřesnosti právní úpravy zjištěné z aplikační praxe.
Dále dne 1. 7. 2012 nabývá účinnosti zákon č. 199/2012 Sb., kterým se mimo jiné mění i živnostenský zákon. Původní vázaná živnost s předmětem podnikání "Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky" se stává oborem činnosti živnosti volné. U živnosti volné se slučují obory činností "Činnost odborného lesního hospodáře" a "Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov" do jednoho oboru činnosti.

 

MM F-M
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

TV vysílání

Facebook

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.