Nacházíte se: Podnikatel
PDF E-mail Print

Informace o základních registrech

Od 1. července přestávají podnikatelé obíhat úřady. Rozbíhají se základní registry veřejné správy. Pokud u podnikatele dojde k nějaké změně, postačí, když změnu nahlásí jen úřadu, který mu přidělil identifikační číslo (IČO). Ostatní úřady si tyto informace zjistí samy ze základních registrů.
29.06.2012 10:37
(Aktualizováno: 29.6.2012 10:39)
Počet zhlédnutí: 14164

Základní registr osob bude obsahovat referenční údaje o všech typech právnických osob vč. jejich organizačních složek, podnikajících fyzických osobách, zahraničních osobách a orgánech veřejné moci.
Doposud museli podnikatelé navštívit zvlášť více úřadů, např. správu sociálního zabezpečení, finanční úřad a další. A tím, že se jeden údaj několikrát přepisoval, mnohdy docházelo k chybám. Registr tak pomůže sjednotit data o všech osobách, uvedl Stanislav Palas z Českého statistického úřadu, který je správcem jedním ze základních registrů, konkrétně registru osob (ROS).
Základní registry jsou čtyři
Registr obyvatel: ROB
Obsahuje základní údaje o občanech a cizincích s povolením k pobytu, mezi tyto údaje patří: jméno a příjmení, datum a místo narození a úmrtí a státní občanství.
Registr práv a povinností: RPP
Obsahuje referenční údaje o působnosti orgánů veřejné moci, mj. oprávnění k přístupu do k jednotlivým údajům, informace o změnách provedených v těchto údajích apod. a zároveň slouží jako garance bezpečné správy dat občanů a subjektů vedených v jednotlivých registrech.
Registr osob: ROS
Obsahuje údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách, orgánech veřejné moci i o nekomerčních subjektech, jako jsou občanská sdružení a církve.
Registr územní identifikace, adres a nemovitostí: RUIAN-  Spravuje údaje o základních územních a správních prvcích.
Všechny čtyři základní registry budou fungovat v rámci Informačního systému základních registrů, tzv. ISZR. Jeho správu má na starosti nově vzniklý státní úřad (Správa základních registrů).
Přehled hlavních změn od 1.7. 2012
Registrace podnikatelů bude jednodušší
Založení právnické osoby nebo vydání osvědčení k podnikání se budou provádět u stejných úřadů jako doposud. Na rozdíl od současné praxe ale už nebudou muset předkládat všechny osobní údaje ale jen ty, které jsou nezbytné pro ztotožnění podnikatelů nebo statutárních zástupců v registru obyvatel.
Změnu referenčních údajů osoby podnikatel nebo právnická osoba nahlásí jenom jednou na jednom místě. Ostatní oprávněné orgány veřejné moci je budou získávat automaticky z ROS a využívat pro svoji činnost jako údaje zaručené, platné a aktuální, bez nutnosti dalšího ověřování. Skončí tak neustálé poskytování stejných údajů osob různým úřadům. Odstraní se roztříštěnost v poskytování údajů o osobách, údaje budou soustředěny v ROS.
IČO bude přiděleno už při registraci
Změní se dosavadní způsob přidělování IČO těm osobám, kterým je dosud přiděloval ČSÚ. Po zprovoznění systému základních registrů bude všem osobám přidělováno IČO přímo při registraci editorem ROS. I nadále však bude platit pravidlo, že každá osoba může mít přiděleno pouze jedno IČO bez ohledu na to, zda je evidována ve více agendách. Identifikační čísla přidělená před zahájením provozu základních registrů zůstanou nadále v platnosti.
Údaje budou mít osoby pod kontrolou
Prostřednictvím kontaktních míst CzechPoint nebo datových schránek budou moci osoby či jejich statutární zástupci zjistit, jaké referenční údaje se o osobách v ROS vedou, kdo je aktualizoval a které orgány veřejné moci jejich údaje v uplynulém kalendářním roce využívaly.
Základní registry ochrání osobní data
Uvedení základních registrů do praxe posiluje ochranu a bezpečnost osobních údajů vedených v rámci veřejné správy. V této souvislosti vzniká orgánům veřejné správy povinnost používat k jednoznačnému určení fyzické osoby agendový identifikátor fyzické osoby (AIFO).
Každá agenda bude mít pro danou osobu přiřazen vlastní unikátní identifikátor. Jedná se o ochranný prvek, kterým se zabrání neoprávněnému propojení osobních údajů fyzické osoby z různých agend. Přidělování AIFO jednotlivým agendám a jeho odvození ze zdrojového identifikátoru zabezpečuje informační systém ORG spravovaný Úřadem na ochranu osobních údajů.
Zefektivní se fungování státní správy
Zprovoznění ROS bude mít nesporný přínos při řešení současných problémů souvisejících s nejednotností, multiplicitou a neaktuálností údajů v rámci jednotlivých evidencí veřejné správy. Využívání jednotných údajů z ROS tak přispěje k zefektivnění administrativních úkonů a výrazně sníží riziko využívání chybných údajů. K dispozici budou vždy aktuální údaje o osobě včetně aktuálních údajů o adrese z registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) a občanech a cizincích z registru obyvatel (ROB).

 

MM F-M
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

TV vysílání

Facebook

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.