Nacházíte se: Podnikatel
PDF E-mail Print

Upozornění na povinnosti podnikatelů vyplývající ze zákona č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon o finančním arbitrovi

Touto novou právní úpravou dochází k rozšíření působnosti finančního arbitra, který je specifickým státním orgánem určeným pro řešení vymezeného okruhu sporů mezi zákonem uvedenými osobami, i na oblast spotřebitelského úvěrování.
04.08.2011 12:01
Počet zhlédnutí: 13032

Okruh povinných osob, na které se zmíněný zákon vztahuje, byl doplněn o zprostředkovatele při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Tyto osoby (instituce) jsou v souladu s ustanovením § 19 citované novely zákona o finančním arbitrovi povinny arbitrovi nejpozději ke dni, od něhož jsou oprávněny vykonávat svou činnost, poskytnout své zákonem dané identifikační údaje ( obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo podnikání a určenou kontaktní osobu pro styk s arbitrem s uvedením jejího jména, příjmení, adresy, funkce, telefonu a faxu, popř. elektronické adresy a ve stejném rozsahu údaje o zástupci této osoby).
Tuto informační povinnost mohou splnit i na formuláři vydaném arbitrem, který je zveřejněn na internetových stránkách www.finarbitr.cz.
Jak vyplývá z přechodných ustanovení k citované novele zákona o finančním arbitrovi, instituce, které dosud nebyly povinny splnit informační povinnost uvedenou v § 19 zákona, ji musí splnit nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti novely zákona.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že povinnost splnit svou informační povinnost vůči finančnímu arbitrovi se vztahuje jak na stávající podnikatele vykonávající činnost nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na základě živnostenského oprávnění pro živnost vázanou s předmětem podnikání „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“, tak i na podnikatele podnikající dosud na základě živnostenského oprávnění pro ohlašovací živnost volnou s předmětem podnikání „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ v rámci oboru činnosti č.47 „Zprostředkování obchodu a služeb“ nebo v rámci oboru činnosti č. 70 „Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy“.
Uvedené podnikatelské subjekty jsou povinny předmětnou informační povinnost splnit nejpozději do 1.10.2011 a po tomto termínu vždy nejpozději ke dni vzniku svého živnostenského oprávnění pro shora citovanou vázanou živnost. Za nesplnění informační povinnosti může být dle ustanovení § 23 zákona o finančním arbitrovi uložena pokuta až do výše 1 000 000,- Kč, přičemž řízení o uložení pokuty lze zahájit do jednoho roku ode dne nesplnění povinnosti.
 

MM F-M
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

TV vysílání

Facebook

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.