Nacházíte se: Občan > Úřední deska

Úřední deska18.01.2018 MMFM 9136/2018 veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení - vodovodní řad včetně 9 přípojek na ul U Ostravice

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM 9136-2018 (78 kB)

Zobrazit podrobnosti

18.01.2018 MMFM 9525/2018 Návrh stanovení PDZ - FM MK Blokové čištění + čištění vpustí 2018


18.01.2018 Nabídka na pronájem restaurace Radhošť


17.01.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2017 č. 202 - 208


17.01.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018


17.01.2018 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 143 EX 00067/17 -K.Nociarová - nemovité věci - 7.2.2018


17.01.2018 Exekutorský úřad Olomouc - dražební vyhláška 164 EX 349/17 - Slívovi - byt Místek - 5.2.2018


17.01.2018 MMFM 7640-2018, veřejná vyhláška - rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby - Výstavba parkovacích stání ul. Beskydská

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM 7640-2018 (101.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

17.01.2018 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru uzavřít dodatky


17.01.2018 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru pronajmout nebytové prostory


17.01.2018 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru pronajmout nemovitosti


17.01.2018 MMFM 7452/2018, veřejná vyhláška - rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí pro stavbu - Výstavba parkoviště u štítové zdi domu č.p. 2092 ul. Lískovecká

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM 7452-2018 (83.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

16.01.2018 MMFM 6630/2017 - veřejná vyhláška, oznámení o zahájení územního řízení stavby"D.Domaslavice, Gurníková stížnost DTS,VNK"


15.01.2018 MMFM 5330/2018 - veřejná vyhláška společné rozhodnutí na stavbu Novostavba rodinného domu p.č.154/25 k.ú.Žabeň

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM 5330_2018 (58.180 kB) situace Žabeň (954.881 kB)

Zobrazit podrobnosti

11.01.2018 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu statutárního města Frýdku-Místku za rok 2016


11.01.2018 MMFM 4946/2018-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení-Lučina – dostavba kanalizace, lokalita ČOV – hráz, 2.etapa

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

17-S 18226 r (100.637 kB)

Zobrazit podrobnosti

11.01.2018 MMFM 4980/2018-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení-Lučina – dostavba kanalizace, lokalita ČOV – hráz, 3.etapa

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

17-S 18231 r (100.421 kB)

Zobrazit podrobnosti

11.01.2018 MMFM 4837/2018-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení-Lučina – dostavba kanalizace, lokalita ČOV – hráz, 1.etapa

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

17-S 18167 r (101.578 kB)

Zobrazit podrobnosti

10.01.2018 MMFM OVV - Steiner Čeněk - zrušení údaje o místu trvalého pobytu

autor: ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

~~V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, jako věcně a místně příslušný správní orgán v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že písemnost vydaná zdejším správním orgánem ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

SP. ZN. MMFM_S 17127/2018/OVV/Mach                                                                EO-240

- Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu ze dne
01.11.2017
- Usnesení o ustanovení opatrovníka ze dne 08.01.2018
- Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ze dne 08.01.2018

adresovaná:      Čeněk   S T E I N E R                   (1986)
                         Frýdek-Místek, Komenského 159

je uložena na Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, kancelář č. 251 u p. Vladimíry Machkové.

Písemnost/i/ je/jsou doručovány veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu.

Toto se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

 

 

Vladimíra Machková
referent oddělení evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů

2FC20C66 (86.396 kB)

Zobrazit podrobnosti

10.01.2018 MMFM OVV - Rozhodnutí o zabrání věci - pod SP. ZN. MMFM_S 9914/2017/OVV/VelP

autor: ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

~~V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor vnitřních věcí, oddělení přestupkové, jako věcně a místně příslušný správní orgán v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že písemnost vydaná zdejším správním orgánem – Rozhodnutí o zabrání věci

pod SP. ZN. MMFM_S 9914/2017/OVV/VelP ze dne 08.01.2018  ve věci neznámého vlastníka

je uložena na Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, odbor vnitřních věcí, oddělení přestupkové, kancelář č. 245 u p. Ing. Petry Veličkové.

Písemnost/i/ je/jsou doručovány veřejnou vyhláškou, neboť adresát není znám. 

Toto se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

 

 

Ing. Petra Veličková
vedoucí přestupkového oddělení

 

 

 

330A24E0 (89.197 kB)

Zobrazit podrobnosti

10.01.2018 MMFM 4273/2018 - veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby nazvané "Frýdek 5849/31, Kozák kNN" na pozemcích parcelních čísel 5849/6, 5849/31 v katastrálním území Frýdek

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM 4273_2018 (23.022 kB)

Zobrazit podrobnosti

10.01.2018 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 EX 00991/12 - P.Pliska - movité věci - 29.1.2018


10.01.2018 MŽP ČR -Posuzování vlivů záměru "Pokračování hornické činnosti OKD, a.s.,Dolu Paskov v období 2011 - 2020; změna záměru - ukončení hornické činnosti" na životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů


10.01.2018 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 EX 01675/12 - J.Sloupenský - movité věci - 29.1.2018


10.01.2018 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 EX 02169/12 - R.Bartakovičová - movité věci - 29.1.2018


10.01.2018 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 EX 00854/12 - Artelinna s.r.o., L.Beránková, J.Kraus - movité věci - 29.1.2018


10.01.2018 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 EX 00060/10 - R.Hajný - movité věci - 29.1.2018


10.01.2018 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 EX 00934/15 - M.Pelíšek - movité věci - 29.1.2018


05.01.2018 Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek na rok 2018


05.01.2018 Oznámení o zveřejnění střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek na léta 2019-2020


05.01.2018 KÚ MSK - Informace o oznámení záměru "Areál k využívání stavebního odpadu a materiálů" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí


05.01.2018 Výběrové řízení SMFM - hlavní architekt města - T: 26.1.2018


05.01.2018 MMFM 2292/2018 - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy stavby nazvané "Příjezdová komunikace k RD k.ú. Lhotka u Frýdku-Místku"

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM 2292_2018 (15.639 kB)

Zobrazit podrobnosti

03.01.2018 ÍZSVM - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - prodej koní - T: 31.1.2018, 8.30 hod.


03.01.2018 Termíny zkoušek řidičů taxislužby na II. čtvrtletí roku 2018


19.12.2017 MMFM 169491/2017 – Veřejná vyhláška oznamující zahájení řízení o vydání změny č. 1 Územního plánu Raškovice formou opatření obecné povahy a oznámení o konání veřejného projednání

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SKMBT_C25317121815170 (1.175 MB)

Zobrazit podrobnosti

14.12.2017 Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta republiky - I. kolo


14.12.2017 PODMÍNKY PROGRAMU PREVENCE KRIMINALITY STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA ROK 2018


14.12.2017 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2/2017 a pravidel rozpočtového provizoria


11.12.2017 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 53799/15-94 - A.Kublák - podíl na nemovitých věcech - 07.02.2018


11.12.2017 Zápůjčky z „Fondu rozvoje bydlení“ na území statutárního města Frýdek-Místek

autor: ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU

Zápůjčky FRB (12.136 kB)

Zobrazit podrobnosti

11.12.2017 Usnesení z 21. zasedání ZMFM ze dne 4. 12. 2017

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

U_21_ZM_2017_12_04_web (316 kB)

Zobrazit podrobnosti

08.12.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtového výhledu statutárního města Frýdku-Místku pro r. 2019-2020


08.12.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2018


27.11.2017 Návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na l. 2019-2020 příspěvkových organizací zřízených SMFM


24.11.2017 SmVaK Ostrava - Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2018


22.11.2017 Policie ČR, územní odbor F-M - Vyhlášení popisu věcí - výzva


21.11.2017 DOTAČNÍ PROGRAM „PODPORA AKTIVIT VEDOUCÍCH KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRO ROK 2018

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

DOTAČNÍ PROGRAM „PODPORA AKTIVIT VEDOUCÍCH KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
PRO ROK 2018“ 

Statutární město Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, vyhlásilo dotační program „Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí pro rok 2018“ (dále jen „dotační program SMFM“).
Hlavním cílem dotačního programu SMFM je zabezpečení realizace opatření vedoucích ke zlepšení stavu životního prostředí snížením produkce znečisťujících látek, k úspoře energie, k rozvoji aktivit subjektů (např. neziskových organizací) v oblasti životního prostředí a k podpoře programů souvisejících s ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou.

Předmětem podpory je:

1. změna způsobu vytápění jako náhrada za vytápění pevnými palivy, tj. změna způsobu vytápění rodinných domů, bytů, staveb pro rodinnou rekreaci a objektů určených k podnikatelské činnosti, z vytápění pevnými palivy na vytápění plynem, elektrickou energií, tepelným čerpadlem jako náhrada za vytápění pevnými palivy.

2. pořízení solárních kolektorů souvisejících se změnou způsobu vytápění nebo se změnou způsobu ohřevu teplé vody

3. pořízení zásobníku pro skladování propanu určeného jako jediný druh vytápění

4. zřízení přípojky na kanalizační síť jako náhrada septiku nebo žumpy

5. zřízení domovní čistírny odpadních vod jako náhrada septiku nebo žumpy

6. podpora programů souvisejících s monitorováním stavu životního prostředí

7. rozvoj aktivit subjektů v oblasti životního prostředí

8. podpora programů souvisejících s ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou.

U předmětu podpory dle bodu 1 až 6 musí příjemce dotace realizovat projekt na území města Frýdku-Místku. V případě, že předmětem podpory je projekt dle bodu 7 a 8, musí být do projektu zapojeny osoby s trvalým pobytem nebo sídlem na území města Frýdku-Místku nebo musí být přínosem pro životní prostředí na území města Frýdku-Místku.

V případě, že předmětem podpory je projekt dle bodu 1 až 6, musí platit, že projekt byl ukončen v období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2018. Realizace projektu bude v případě, že předmětem podpory je projekt dle bodu 7 a 8, zahájena nejdříve dne 1. 1. 2018, projekt bude ukončen nejpozději do 30. 11. 2018.

Podkladem pro poskytnutí dotace je řádně vyplněná žádost (včetně příloh, případně dalších dokladů vyžádaných odborem životního prostředí a zemědělství) podaná ve lhůtě od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018. Maximální výše dotace na jeden projekt je vymezena u jednotlivých předmětů podpory.

Celková částka určená pro poskytování dotací v rámci dotačního programu pro rok 2018 činí 1 000 000 Kč. Její skutečné čerpání závisí na počtu přijatých žádostí a na schválení rozpočtových prostředků Zastupitelstvem města Frýdku-Místku pro příslušný rok.

Kontaktní osoba (administrátor) je:

Blanka Kalenská

odbor životního prostředí a zemědělství

tel. 558 609 488

mobil: 777 921 817

e-mail: kalenska.blanka@frydekmistek.cz


 

Dotační program pro 2018 (647.166 kB) Př 9_Oznámení o vrácení finančních prostředků_2018 (454.591 kB) I_ŽÁDOST o dotaci_2018 (422.278 kB) Př 1_Popis projektu_2018 (559.236 kB) Př 2_Nákladový rozpočet projektu_2018 (361.727 kB) Př 3_Finanční vypořádání dotace_2018 (505.431 kB) Př 4_PLNÁ MOC_2018 (355.821 kB) Př 5_SOUHLAS druhého manžela_2018 (440.657 kB) Př 6_SOUHLAS podíloví spoluvlastníci_2018 (366.729 kB) Př 7_Poučení subjektu údajů_2018 (363.342 kB) Př 8_Souhlas se zpracováním osobních údajů_2018 (347.575 kB)

Zobrazit podrobnosti

01.11.2017 Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu - k.ú. Frýdek, k.ú. Panské Nové Dvory, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku


05.10.2017 Termíny zkoušek řidičů taxislužby na I. čtvrtletí roku 2018


13.07.2017 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2017


08.06.2017 DISTEP, a.s. F-M - Zveřejnění podmínek pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod


11.04.2017 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2017, závěrečného účtu za rok 2016 a střednědobého výhledu na období r. 2018 - 2022


22.03.2017 Výzva ÚZSVM (vyvěšená na úřední desce od 24.3.2014) - aktualizace seznamu nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí


26.09.2016 Informace o uzavření veřejnoprávních smluv mezi SMFM a obcemi - výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací - aktualizace k 29.11.2016


30.06.2016 S/0377/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva nám. Svobody 16_anonym (314.272 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0365/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SLEZAN _1_anonym (242.386 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0368/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-2_anonym (241.169 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0369/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-3_anonym (241.966 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0376/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva J.V.Sládka 43_anonym (234.266 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0373/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Zámecké náměstí 1250_anonym (232.464 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0370/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva TGM 1146_anonym (237.691 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0372/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Tržní 20_anonym (238.343 kB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SK K2 o.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

SK_K2_OKP (2.134 MB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Dětský folklorní soubor Ostravička z.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

DFS_Ostravicka_OKP (1.972 MB)

Zobrazit podrobnosti

27.04.2016 Smlouva o zápůjčce – MAS Pobeskydí, z. s.

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SKMBT_C25316042607520 (670.806 kB)

Zobrazit podrobnosti

08.04.2016 Smlouva o dílo na zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně povinných příloh a dalších nutných náležitostí z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 18 – Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy na projekt „Výstavba chodníku od

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Text v příloze.

Smlouva RPA (1.392 MB)

Zobrazit podrobnosti

31.03.2016 S/0209/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva RB 16 (1.334 MB)

Zobrazit podrobnosti

24.03.2014 ÚZSVM - Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě


12.01.2010 Seznam obcí, pro které SMFM vykonává přenesenou působnost na úseku přestupků.

autor: ODBOR PRÁVNÍ

 

20100112 (31 kB)

Zobrazit podrobnosti

Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.