Nacházíte se: Občan > Úřední deska

Úřední deska20.04.2018 Policie ČR - Vyhlášení popisu věcí KRPT-209662-136/TČ-2017


20.04.2018 Exekutorský úřad Ostrava - dražební vyhláška 069 EX 2670/10 - nemovité věci v k.ú. Baška-Hodoňovice - 24.5.2018


20.04.2018 MMFM 58377/2018 - Oznámení vyvlastňovacího úřadu o pozbytí právní moci rozhodnutí o vyvlastnění


20.04.2018 MMFM 58201/2018 Stanovení PDZ - Dolní Domaslavice silnice III/4735 a MK realizace stavby "Chodníky v obci Dolní Domaslavice"


18.04.2018 MMFM 51394/2018 - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Silnice I/68 Třanovice - Nebory, SO 351 Přeložka vodního toku Mlýnka km 0,272 - větev 3 - část 2

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Ssken_ziv.o18041615010 (4.070 MB)

Zobrazit podrobnosti

18.04.2018 MMFM OVV - Rozhodnutí o zabrání věcí - pod SP. ZN. MMFM_S 11629/2017/OVV/Kot

autor: ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

~~V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor vnitřních věcí, oddělení přestupkové, jako věcně
a místně příslušný správní orgán v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že písemnost vydaná zdejším správním orgánem ve věci rozhodnutí o zabrání věci:


pod SP. ZN. MMFM_S  11629/2017/OVV/Kot    ze dne 17.04.2018   neznámého vlastníka                                         


je uložena na Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, odbor vnitřních věcí, oddělení přestupkové, kancelář č. 244 u p. Bc. Ivety Balážové.

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresát není znám. 

Toto se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

 

Jaroslava Kotasová
referent přestupkového oddělení

g2430437 (80.158 kB)

Zobrazit podrobnosti

18.04.2018 MMFM 55491/2018 Stanovení PDZ - FM silnice I/48, II/473, II/477, II/48411 a MK realizace stavby "Rekonstrukce silnice II/473 Frýdek-Místek - průtah"


18.04.2018 MMFM 56023/2018 veřejná vyhláška - oznámení o zahájení správního řízení o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace - ul. Na půstkách, k.ú. Frýdek


17.04.2018 Česká inspekce ŽP - informace o ustanovení opatrovníka Marku Pěluchovi v řízení o přestupku


17.04.2018 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 41464/17 - K.Kalusová, podíl na nemovitých věcech - 30.5.2018


17.04.2018 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 DC 00008/18 - dědictví po zemřelém A.Bogdanovi - nemovité věci - 22.6.2018


17.04.2018 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 35554/13 - R.Čambora, nemovité věci - 30.5.2018


17.04.2018 MMFM 51136/2018 Přechod pro chodce, chodníkové plochy, BUS zastávky a parkoviště, Sviadnov


16.04.2018 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 41443/17 - L.Šafářová - movité věci - 18.5.2018


16.04.2018 Exekutorský úřad Praha 3 - dražební vyhláška 144 EX 20111/15 - L.Benda - podíl na nemovitých věcech - 16.5.2018


16.04.2018 Exekutorský úřad Šumperk - dražební vyhláška 139 EX 04442/16 - A.Tulej - movité věci - 14.5.2018


16.04.2018 Exekutorský úřad Šumperk - dražební vyhláška 139 EX 05960/15 - P.Coufalová - movité věci - 14.5.2018


13.04.2018 MMFM 53322/2018 Silnice III/4848 Kozlovice - rekonstrukce mostu ev. č. 4848-15 přes řeku Ondřejnici


12.04.2018 MMFM 52015 - veřejnou vyhláškou - oznámení o zahájení řízení "REKO MS Frýdek-Místek-Nerudová +2"

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM 52015-2018 (92.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

12.04.2018 MMFM 28012/2018 Oprava povrchu silnice III/4735A Žermanice - Lučina (hráz)


11.04.2018 Termíny zkoušek řidičů taxislužby na II. pololetí roku 2018


11.04.2018 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru pronajmout nemovitosti


11.04.2018 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru uzavřít dodatek ke smlouvě

autor: ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU

uzavření dodatku (432.640 kB)

Zobrazit podrobnosti

11.04.2018 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru pronajmout nebytové prostory


11.04.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 37 - 45


10.04.2018 MMFM 49366/2018 - Veřejná vyhláška - seznámení s podklady rozhodnutí pro vydání rozhodnutí o změně umístění stavby


09.04.2018 Veřejná vyhláška oznamující vydání Změny č. 1 Územního plánu Třanovice formou opatření obecné povahy

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

VV Třanovice - vydání změny (443.952 kB)

Zobrazit podrobnosti

05.04.2018 Město Frenštát pod Radhoštěm - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci "vedoucí odboru výstavby a územního plánování" - T: 23.4.2018


05.04.2018 Odročení dražby 203 Ex 27008/14-156 - byt Frýdek (Mgr. Beránek) na 30.5.2018


05.04.2018 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2018 a závěrečného účtu za rok 2017


05.04.2018 MMFM 48558/2018, veřejná vyhláška, doručení územního rozhodnutí "Prodloužení vodovodu v Obci Lučina-lokalita Za Mostařem"


04.04.2018 Zeměměřický úřad Praha - Oznámení provádění zeměměřických prací v základním bodovém poli na území statutárního města Frýdek-Místek v období od 9. dubna do 15. prosince 2018


04.04.2018 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 04301/13 - R.Teplý - movité věci - 20.4.2018


04.04.2018 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 06975/17 - T.Chmel - movité věci - 20.4.2018


04.04.2018 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 53238/14 - Š.Gajdzioková - podíl na nemovitých věcech - 25.4.2018


04.04.2018 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 33376/14 - J.Válek - movité věci - 20.4.2018


04.04.2018 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 36804/14 - nemovité věci Dolní Domaslavice-Volovec (P.Wzientek) - 25.4.2018


04.04.2018 Výběrové řízení SMFM - správce informačních a komunikačních technologií odboru informačních technologií - T: 27.4.2018


29.03.2018 Gavlas Ostrava - dražební vyhláška - byt 3+1 Frýdek-Místek - 24.-26.4.2018


28.03.2018 MMFM 46478/2018 – Veřejná vyhláška oznamující zahájení řízení o vydání Územního plánu Žabeň formou opatření obecné povahy a oznámení o konání veřejného projednání

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Veřejná vyhláška ÚP Žabeň (1.135 MB)

Zobrazit podrobnosti

26.03.2018 MMFM 43929/2018 veřejná vyhláška - stavební povolení Výstavba vodovodního řadu - Panské Nové Dvory - lokalita č. 2


21.03.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 29 - 36


14.03.2018 Výběrové řízení SMFM - právník města - T: 20.4.2018


07.03.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 24 - 28


06.03.2018 MMFM 32801/2018 – Veřejná vyhláška oznamující zahájení řízení o vydání změny č. 1 Územního plánu Morávka formou opatření obecné povahy a oznámení o konání veřejného projednání

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SKMBT_C25318030513370 (1.320 MB)

Zobrazit podrobnosti

05.03.2018 Usnesení z 22. zasedání ZMFM ze dne 26. 2. 2018

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

U_22_ZM_2018_02_26_web (437 kB)

Zobrazit podrobnosti

27.02.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro rok 2018 č. 1 - 38


26.02.2018 Policie ČR - územní odbor F-M - Vyhlášení popisu věcí - výzva


20.02.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 16 - 23


12.02.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 12 - 15


07.02.2018 SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro MSK - nabídka pozemků k pronájmu


17.01.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2017 č. 202 - 208


17.01.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018


11.01.2018 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu statutárního města Frýdku-Místku za rok 2016


05.01.2018 Oznámení o zveřejnění střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek na léta 2019-2020


05.01.2018 Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek na rok 2018


03.01.2018 Termíny zkoušek řidičů taxislužby na II. čtvrtletí roku 2018


14.12.2017 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2/2017 a pravidel rozpočtového provizoria


08.12.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtového výhledu statutárního města Frýdku-Místku pro r. 2019-2020


08.12.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2018


22.11.2017 Policie ČR, územní odbor F-M - Vyhlášení popisu věcí - výzva


08.06.2017 DISTEP, a.s. F-M - Zveřejnění podmínek pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod


22.03.2017 Výzva ÚZSVM (vyvěšená na úřední desce od 24.3.2014) - aktualizace seznamu nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí


26.09.2016 Informace o uzavření veřejnoprávních smluv mezi SMFM a obcemi - výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací - aktualizace k 29.11.2016


30.06.2016 S/0377/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva nám. Svobody 16_anonym (314.272 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0369/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-3_anonym (241.966 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0368/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-2_anonym (241.169 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0365/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SLEZAN _1_anonym (242.386 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0372/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Tržní 20_anonym (238.343 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0370/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva TGM 1146_anonym (237.691 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0373/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Zámecké náměstí 1250_anonym (232.464 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0376/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva J.V.Sládka 43_anonym (234.266 kB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SK K2 o.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

SK_K2_OKP (2.134 MB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Dětský folklorní soubor Ostravička z.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

DFS_Ostravicka_OKP (1.972 MB)

Zobrazit podrobnosti

27.04.2016 Smlouva o zápůjčce – MAS Pobeskydí, z. s.

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SKMBT_C25316042607520 (670.806 kB)

Zobrazit podrobnosti

08.04.2016 Smlouva o dílo na zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně povinných příloh a dalších nutných náležitostí z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 18 – Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy na projekt „Výstavba chodníku od

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Text v příloze.

Smlouva RPA (1.392 MB)

Zobrazit podrobnosti

31.03.2016 S/0209/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva RB 16 (1.334 MB)

Zobrazit podrobnosti

24.03.2014 ÚZSVM - Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě


12.01.2010 Seznam obcí, pro které SMFM vykonává přenesenou působnost na úseku přestupků.

autor: ODBOR PRÁVNÍ

 

20100112 (31 kB)

Zobrazit podrobnosti

Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.