Nacházíte se: Občan > Orgány města > Zastupitelstvo města > Hlasování ZM

18.09.2006, 28. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

Čas Název
08:13:11 Hlasování o návrhu Ing. Richtrové zařadit bod 4/c1 , 4/j1
08:13:40 Hlasování o celém návrhu programu
08:15:31 Hlasování o návrhové komisi - MUDr. Adam, Mgr. Jániga, Ing. Konůpka
08:16:27 Hlasování o ověřovatelích zápisu - p. Holý, p. Muroň
08:34:14 2. Kontrola usnesení a připomínek ZM /ústně/
08:35:32 3. Zpráva o činnosti rady města od posledního zasedání ZM vč.diskuse /ústně/
08:52:51 Návrh Ing. Richtrové - E-MOTION - 30 tis. Kč
08:53:54 Návrh Mgr. Cvika -Fotbalový klub 300 tis. Kč, proti rezervě
08:54:22 Návrh Mgr. Cvika - Hokejový klub 300 tis. Kč, proti rezervě
08:54:49 Návrh Mgr. Cvika -TJ Sokol 60 tis. Kč, proti rezervě
08:55:15 Návrh Mgr. Cvika -SKP 60 tis. Kč, proti rezervě
08:55:43 Návrh Mgr. Cvika -Atletika Slezan 60 tis. Kč, proti rezervě
08:56:25 BK 60 tis. Kč
08:57:20 Návrh Ing. Chýlka - 100 tis. Kč z rozpočtu města na Ortopedické dny, proti rezervě
08:57:58 Návrh MUDr. Adama - Pečovatel. služba - 60 tis. Kč na nákup kompenzačních pomůcek, proti rezervě
08:58:44 Návrh Ing. Rafaje - Galerie Langův dům - 50 tis. Kč, proti rezervě
08:59:19 Návrh Ing. Richtrové - 30 tis. Kč pro Školu Taekwoondo, proti rezervě
09:00:24 Návrh Mgr. Vojvodíka - 1 100 tis. Kč pro Charitu F-M, proti rezervě
09:01:10 4/a Návrh 4. změny rozpočtu města FM pro r. 2006 prováděné ZM formou rozpočt. opatření č.70-98
09:02:18 4/b Návrh na uzavření sml. o poskytnutí incest. transferů a neinv. dotací z fondu ŽP na rok 2006
09:03:08 4/c Návrh na uzavření sml. o poskytnutí neinv. dotace z fondu reprez. a propag. města F-M pro r. 2006
09:05:40 4/c1 Projekt sdružení Region Beskydy "Zlepšení informačních toků v Regionu Beskydy a jeho sídel. ..
09:06:33 4/d Návrh na uzavření sml. o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu města na rok 2006 - odbor ŠKMaT
09:07:20 4/e Návrh na uzavření darovacích smluv
09:08:04 4/f Návrh na uzav. sml. o poskytnutí neinv. dotace, neinv. přísp. a dod. č.1 ke sml. o posk. dotace z KF
09:08:47 4/g Návrh na uzav. sml. o poskyt. dotace z rozp. města na rok 2006 - poskyt. příspěvku CHANCE a.s.
09:10:25 4/h Návrh na uzavření dodatku ke sml. o poskytnutí neinvestičních dotací - odbor SSL a SP
09:11:15 4/i Návrh na uzavření sml. o poskytnutí investiční a neinv. dotace z charitativního fondu pro rok 2006
09:12:06 4/j Návrh na uzavření sml. o poskytnutí neinvestiční dotace ze zdravotního fondu pro rok 2006
09:12:59 4/j1 Návrh sml. o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na r. 2006 Nemocnici ve FM
09:42:51 3. vystoupení Ing. Kajzara
09:48:39 3. vystoupení Mgr. Cvika
10:00:58 4/k Návrh rozpočtového výhledu města Frýdek-Místek na léta 2007 - 2008
10:22:22 5/a Hospodaření s majetkem statut. města - prodej, směna a nabytí nemovitostí a navrh. záměry města
10:23:40 5/b Změna Statutu fondu pomoci občanům statut. města FM dotčeným výstavbou komunikace R/48
10:24:47 6/a Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace BIC FM, přísp. org., zřízené městem FM
10:30:06 6/b Záměr pořízení změny č. 1 regulačního plánu zóny Frýdek-Místek - Kamenec
10:32:52 6/c Zpráva č.14 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48 od 27. zasedání ZM, konaného dne 26.6.06
10:34:11 7/a Schválení dodatků ke zřizovacím listinám přísp. org. zřízených st. městem FM - OŠKMaT
10:35:04 7/b Schválení dodatků ke zřizovacím listinám přísp. organizací zřízených městem FM - OSSL a SP
10:37:45 8/a Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a sociální péče ve městě FM na léta 2007 - 2008
11:47:56 8/b Plnění "Programového prohlášení Rady města Frýdku-Místku na období 2002-2006"
12:07:59 8/c Vyhodnocení činnosti finančního výboru ZMFM za volební období 2002-2006
12:12:43 8/d Informace o činnosti kontrolního výboru ZMFM
12:13:57 8/e Informace o změně majoritního akcionáře Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s.
12:14:57 8/f Návrh na stanovení výše darů za výkon funkcí v komisích RM a výborech ZM a pro předsedy OV
12:16:35 p. Hrušková - 10 minut
12:39:39 Ing. Habrnal - 10 minut
13:05:02 Smlouvy schválené ve 4. změně rozpočtu - proti rezervě
13:23:30 Návrh Ing. Pospíšila - revokovat usnesení, týkající se bodu 8a/-Komunitní plán rozvoje soc.sl. a soc.péče

Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.