Nacházíte se: Občan > Orgány města > Zastupitelstvo města > Hlasování ZM

12.11.2007, 7. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

Čas Název
08:09:13 Hlasování o celém návrhu programu
08:11:00 Hlasování o složení návrhové a volební komise - Ing. Chýlek, JUDr. Dokoupil, Ing. Konůpka
08:12:01 Hlasování o ověřovatelích zápisu - Ing. Recman, p. Pobuda
08:18:26 2. Kontrola usnesení a připomínek ZM
08:43:26 Ing. Konůpka - 3. vystoupení
08:57:19 3. Zpráva o činnosti rady města od posledního zasedání ZM vč.diskuse
09:20:14 Neinv. dotace z FRaP - Škola Taekwon-Do ITF JOOMUK F-M - 15.000,- Kč
09:21:10 Návrh Mgr. Cvika - finanční podpora akce"Doneste si zvoneček .." - 30.000,- Kč proti rezervě
09:21:39 4/a Návrh 5. změny rozpočtu st. m. F-M pro r. 2007 prováděné ZM formou RO č. 102-124
09:22:37 4/b Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinv. dotace z FRaP st. m. F-M v r. 2007
09:23:44 4/c Návrh na uzavření sml. o poskytnutí neinv. dotace a neinv. přísp. z fondu výchovy, vzděl.
09:24:32 4/d Návrh na uzavření sml. o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu města na r. 2007-OŠKMaT
09:25:11 4/e Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotací ze sportovního fondu na r. 2007
09:26:51 p. Zaoral - TJ Sokol - 145 tis. Kč hlasovat zvlášť
09:27:36 TJ Sokol 145 tis. Kč
09:28:28 4/f Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z Centra sportu na r. 2007 mimo bod 5
09:29:24 4/g Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu města na r. 2007
09:55:36 Návrh hlasovat o každém bodu zvlášť
09:56:20 Bod 1 Gaudium 150 tis. Kč
09:57:00 Bod 2 Krevní centrum 100 tis. Kč
09:57:34 Charita 60 tis. Kč
09:58:08 Bod 4 Charita 20 tis. Kč
09:58:55 4/i Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinv. dotace - OSSLaSP
09:59:43 4/j Návrh na uzavření smluv o poskyt. invest. transferu a neinv. dotace z fondu ŽP na r. 2007
10:00:38 5/a Hospodaření s majetkem statutárního města - prodej, směna a nabytí nemovitostí
10:05:16 7/a Zpráva č. 19 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
10:06:29 8/a Zrušení části příspěv. organizace a schválení dodatků ke zřizovacím listinám přísp. org.
10:07:36 9/a Změna usnesení ZM č.X./10.1. ze 6.11.06, ve znění usnesení ZM č.VIII./8.5. z 18.6.07
11:48:52 Návrh Mgr.Cvika - schválení Smlouvy o poskytnutí neinv. dotace - Agentura Orange - 30 tis. Kč
11:49:37 Návrh p. Merty - revokovat bod 1 mat. 4/h

Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.