Nacházíte se: Občan > Orgány města > Zastupitelstvo města > Hlasování ZM

11.02.2008, 9. zasedání zastupitelstva města F-M

Čas Název
07:49:44 1. test
07:50:26 1. test
07:51:23 1. test
07:55:07
07:55:35 1. test
16:16:24 Hlasování o návrhu zařadit mat.. 4
16:16:56 Hlasování o návrhu zařadit bod č. 8/d - Zápis č. 1/2007 o výsledku kontroly …
16:17:34 Pozměňující návrh 4/a
16:18:12 Hlasování o návrhu Ing. Konůpky zařadit informaci o stavu přípravy III. mostu - bod 7/b
16:18:46 Hlasování o celém návrhu programu vč. doplnění
16:21:02 Hlasování o složení návrhové komise - p. Pobuda, p. Koval, Ing. Hrabec
16:22:04 Hlasování o ověřovatelích zápisu - p. Muroň. Ing. Recman
16:51:52 2. Kontrola usnesení a připomínek ZM /ústně/
16:53:27 3. Zpráva o činnosti rady města od posledního zasedání ZM vč.diskuse /ústně/
16:58:39 4. Návrh na udělení Ceny statutárního města Frýdku-Místku
17:04:16 10 minut pro p. Kukučkovou
18:12:36 4/a Návrh 1. změny rozpočtu st. města F-M pro r. 2008 prováděné ZM formou r. o. č.1-19
18:13:17 4/b Uzavření smluv o poskytnutí transferů z rozpočtu města - finanční odbor
18:14:17 4/c Návrh na uzavření sml. o poskytnutí nein. dotace z FRaP st. města F-M pro rok 2008
18:14:58
18:15:39 4/e Návrh na uzavření sml. o poskytnutí nein. dotace a nein. přísp. z fondu výchovy, vzděl. ..
18:20:12 4/f Návrh na uzavření sml.o poskytnutí nein. dotace a nein. přísp. z kultur. fondu na r. 2008 mino bod 36
18:20:49 4/g Návrh na uzavření sml. o poskytnutí nein. dotací z rozpočtu st. města F-M pro r. 2008
18:21:29 4/h Schválení žádosti o zařaz. do dotačního programu Podpora terénní práce 2008 a schválení
18:23:13 Část I. a II.
18:23:40 Část III. - bod 27
18:24:26 4/j Návrh na uzavření sml. o poskytnutí nein. dotace Jeslím F-M, přísp. org.- určení výtěžku ..
18:25:27 Část I. - body 1 - 3
18:25:51 Část II. - bod 4
18:26:32 4/l Městský program prevence kriminality na rok 2008
18:29:39 Část I. - body 1 - 10
18:30:03 Část II. - bod 11
18:30:23 Část III. - body 12 - 13
18:31:21 5/c Prodej bytové jednotky č. 486/6 v budově č.p. 486, ul. J. Švermy, k.ú. Frýdek, obec F-M
18:32:03 5/d Využití nebyt. prostor nacházejících se v objektech v majetku st. města F-M v roce 2007
18:51:20 7/a Zpráva č. 21 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48"
19:16:49 3. vystoupení Ing. Konečné
19:22:12 Návrh přerušit jednání
19:23:15 8/a Návrh na stanov. výše fin. darů za výkon funkcí v komisích RM a výborech ZM pro …
19:23:55 8/b Návrh na stanovení paušální částky neuvolněným členům ZM, kteří nejsou v pracovním ..
19:26:56 8/c Dod. č.1 k Memorandu o bud. spolupráci a společném postupu při zavádění Morav. karty
19:28:01 8/d Zápis č.1/2007 o výsledku kontroly na místě ve smyslu § 119 odst. 4 zák.č. 128/2000Sb. ..
19:55:23 3. vystoupení Ing. Konůpky
20:02:28 Revokace prosincového usnesení o konání zasedání ZM
20:03:00 Revokace prosincového usnesení o konání zasedání ZM

Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.