ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU - Tiskopisy, materiály

2. TISKOPISY

seznam tiskopisů (43 kB)

2.01 Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - příloha č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

2.1 Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (33.485 kB)

2.02 Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území - příloha č. 2 k vyhlášce č. 503/2006/Sb.

2.2 Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území (33.014 kB)

2.03 Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území - příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

2.3 Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (32.441 kB)

2.04 Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků - příloha č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

2.4 Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků (32.945 kB)

2.05 Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu - příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

2.5 Žádost o vydání rozhodnuti o ochranném pásmu (32.730 kB)

2.06 Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení - příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

2.6 Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (34.665 kB)

2.07 Žádost o územní souhlas - příloha č. 7 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

2.7 Žádost o územní souhlas (33.298 kB)

2.08 Ohlášení stavby - příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

2.8 Ohlášení stavby (33.863 kB)

2.09 Žádost o stavební povolení - příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

2.9 Žádost o stavební povoleni (33.668 kB)

2.10 Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora - příloha č. 10 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

2.10 Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora (33.892 kB)

2.11 Žádost o vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování

Žádost o závazné stanovisko (25.777 kB)

2.12 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu - příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

2.12 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (34.063 kB)

2.13 Žádost o povolení předčasného užívání stavby - příloha č. 13 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

2.13 Žádost o povoleni predčasného užívání stavby (34.440 kB)

2.14 Oznámení změny v užívání stavby - příloha č. 14 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

2.14 Oznámení změny v užívání stavby (33.220 kB)

2.15 Ohlášení odstranění - příloha č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

2.15 Ohlášení odstranění (34.460 kB)

2.16 Návrh na kolaudaci stavby

2.16 Návrh na kolaudaci stavby (101.5 kB)

2.17 Formulář žádosti odboru územního rozvoje

20080624_OUR (70 kB)

2.18 Formulář žádosti odboru územního rozvoje (Magistrát)

formular_magistrat (72 kB)

2.19 Žádost o vydání koordinovaného stanoviska

Pozor, změna ve vyřízení žádosti, od 1.6.2017 bude v tištěné podobě 1x dokumentace ponechána ve spisu. Další informace najdete v NOVÉ žádosti, druhá strana dole. viz. Přílohy k žádosti:

 

2.19_zadost_o_vydani_koordinovaneho_stanoviska (97 kB)

2.20 Seznam kulturních památek Frýdku-Místku

Informace o kulturních památkách, chráněných památkových územích a pod. naleznete v níže uvedeném odkazu.

http://monumnet.npu.cz/pamfond/hledani.php

2.21 Program regenerace města Frýdku-Místku

Podmínky dotačního programu regenerace města FM 2018 (81.5 kB) 1 Zadost_o_poskytnuti_dotace (178.5 kB) 2 Plna_moc_Regenerace (32 kB) 3 Vyuctovani_dotace (67.5 kB) 4 Soupis_ucetnich_dokladu (83 kB) 5 Oznameni_o_vraceni_nevycerpanych_financnich_prostredku (25 kB) 6 Cestne_prohlaseni_k_DPH (39.5 kB)

2.22 Žádost o vydání závazného stanoviska k zamýšlené obnově kulturní památky

údržba, oprava, rekonstrukce, restaurování nebo jiná úprava KP nebo jejího prostředí

20080624_1_-_KP (29.5 kB)

2.23 Žádost o vydání závazného stanoviska k zamýšlené stavbě (památková péče)

změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na nemovitosti, kt. není kulturní památkou, ale je v MPZ (Frýdek, Místek, Brušperk) nebo ochranném pásmu (Hukvaldy)

20080624_2_-_objekt_v_MPZ (30 kB)

2.24 PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN NA ROK 2018

info_program_regenerace_mpr_a_mpz_2018 (60 kB)

2.25 Návrh na pořízení změny územního plánu (§ 46 zákona č. 183/2006 Sb.)

zadost__o_zmenu_UPFM (76.5 kB)

2.26 Pasport údaje o území (dle Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.).

Pasport údaje o území (4.487 MB) PasportUdajeUzemi (40 kB)

2.27 Žádost o přidělení čísla popisného/čísla evidenčního

Žádost o přidělení čísla popisného - čísla evidenčního (273.281 kB)

2.28 Ohlášení dokončení stavby

Ohlašení dokončení stavby (273.767 kB)

Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.