| O městě | město Frýdek-Místek"/>
Nacházíte se: O městě > Sociální služby > Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb > Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb
PDF E-mail Print

Veřejné setkání s občany na téma: "Sociální služby v našem městě"

11.04.2006 09:36
Počet zhlédnutí: 12118
Rozvoj sociálních služeb města Frýdku-Místku v procesu komunitního plánování Sociální péče a sociální služby by neměly být lhostejné nikomu z nás, ať jsme náctiletí nebo senioři, ať jsme produktivního věku a plní zdraví nebo nás sužuje již nějaké zdravotní znevýhodnění. Pokud se ocitneme v nějaké nepříznivé životní situaci, pak si teprve budeme zjišťovat kontakty na poradenská centra, kapacity ústavní péče nebo možnosti poskytované péče v domácím prostředí, všimneme si i architektonických bariér... O tom všem jsou sociální služby – služby, které poradí, pomohou, odlehčí. Tyto poradenské služby, služby sociální péče a sociální služby, však musí být řádně připraveny a musí vycházet ze skutečných i předpokládaných potřeb Vás, občanů. K tomu slouží tzv. komunitní plánování sociálních služeb, které vychází z předpokladu, že místní lidé nejlépe vědí, co chtějí a potřebují. I proto, že jak již bylo zmiňováno, každý z nás se může dostat do situace, kterou sám nezvládne a bude potřebovat pomoc ostatních. Z tohoto důvodu je nutné podporovat a vytvářet takové sociální služby a programy, jež odpovídají skutečným potřebám občanů města. Aby byl celý proces i následný Komunitní plán rozvoje sociálních služeb skutečně funkčním podkladem pro budoucí kvalitní poskytování sociálních služeb ve městě, je celý proces otevřen každému, kdo má zájem podílet se na jeho tvorbě, ať už přímou spolupráci v jednotlivých pracovních skupinách nebo vyjádřením svého názoru. Jednou z možností je vyjádření názorů na veřejném diskusním setkání občanů. Takovouto akci město zorganizovalo ve čtvrtek 23. 3. 2006 v Národním domě v Místku, kde se uskutečnila první veřejná prezentace výsledků práce komise Rady města Frýdku-Místku pro komunitní plánování v oblasti sociálních služeb ve spolupráci s Ostravskou univerzitou. Získané připomínky a podněty ze strany občanů budou zohledněny při tvorbě 1. komunitního plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdku-Místku na léta 2007 – 2008. Pro proces komunitního plánování sociálních služeb města Frýdek-Místek, kdy se plánuje jeho projednání a schválení zastupitelstvem města v září t.r., je nezbytné získat vyjádření co možná největšího počtu občanů města – uživatelů i potenciálních uživatelů sociálních služeb. Proto v průběhu měsíce dubna a května 2006 budou následovat další setkání s občany, tentokrát již v monotématických besedách po jednotlivých pracovních skupinách. O termínech a místech konání budete v předstihu informování na internetových stránkách města a ve Zpravodaji Rady města. Mgr. Ivan Vrba
Irena Blablová
Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb.

O městě

TV vysílání

Facebook

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.