Nacházíte se: O městě
PDF E-mail Print

Sanace Skatulova Hliníku zahájena

Více než 70 tisíc tun odpadu bude odstraněno v průběhu tří a půl let sanace staré skládky v lokalitě Skatulův Hliník. S odstraněním ekologické zátěže v místě, kudy prochází plánovaná trasa obchvatu, se již začalo, byly odtěženy první tisíce neutralizačních kalů, což je pro město Frýdek-Místek strategická událost. Právě Skatulův Hliník byl totiž zmiňován jako jedna z hlavních překážek výstavby obchvatu.
13.09.2017 21:54
Počet zhlédnutí: 3473

„Město Frýdek-Místek si může oddechnout, protože se konečně zbaví této ekologické zátěže, a zároveň se můžeme reálně těšit na nový obchvat, který přinese pro město tolik očekávanou a dlouhá léta vzývanou dopravní úlevu,“ sdělil náměstek primátora Karel Deutscher. Projekt nejen umožní stavbu silničního obchvatu v severní části prostoru bývalé skládky, ale sanační a rekultivační práce zamezí vsakování atmosférických srážek do tělesa skládky, omezí přítok povrchové vody z okolního území a umožní odvádět srážkové vody spadlé na rekultivovaný povrch skládky, čímž sníží bilanci škodlivin, znečišťujících podzemní vodu. Podle Mojmíra Zálešáka ze společnosti SUEZ Využití zdrojů, která je vedoucím společníkem realizujícího sdružení, bude jedním z efektů také začlenění zbývajícího prostoru, který není v trase obchvatu, do okolního přírodního prostředí. Podle něj je důležité, že všechny odpady skončí v zařízeních realizátora. „Podmínkou zakázky bylo zajistit kompletní nakládání s odpady pouze technologiemi zhotovitele bez možnosti předání odpadů subdodavateli, proto jsou odpady odváženy do zařízení dodavatele. Vnímáme to jako pojistku, že neexistuje žádná mezideponie, překladiště, žádný prostředník, kde by se mohl odpad různě „ztrácet“. Zhotovitel je zodpovědný za nakládání s odpady od začátku do konce a proces je velmi přímočarý,“ uvedl Mojmír Zálešák.

„Jsme rádi, že se také podařilo dohodnout nejméně konfliktní dopravní trasu v okolí stavby tak, aby neprocházela souvislou bytovou zástavbou. Navíc byla dopravní zátěž omezena na odvoz maximálně dvaceti nákladních vozidel za den, což by měl být snesitelný počet,“ doplnil primátor Michal Pobucký. Samozřejmě kromě odvozů nebezpečných odpadů bude dalších zhruba 124 tisíc tun materiálu z technických důvodů přemístěno v rámci stavby a podobná hmota bude i dovezena do prostoru stavby kvůli rekultivaci. Součástí projektu je i náhrada za vykácené dřeviny, kdy bylo stanoveno kompletní ozelenění rekultivovaných těles skládky vysazením 4 848 sazenic křovin a 2 029 sazenic dřevin. „Po ukončení rekultivace skládky bude po dobu tří let prováděna pěstební péče a také monitoring, kdy bude každé tři měsíce sledována kvalita vody v celkem osmi vrtech a pod drobnohledem bude i voda povrchová,“ ubezpečil primátor, že samotnou sanací ekologická a bezpečnostní opatření v této okrajové lokalitě neskončí.

MM F-M, Petr Pavelka
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Obrázky

O městě

TV vysílání

Facebook

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.