Nacházíte se: O městě
PDF E-mail Print

Změna legislativy v oblasti taxislužby

S počátkem května vstoupila v platnost velká novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.
02.05.2013 08:12
(Aktualizováno: 2.5.2013 08:13)
Počet zhlédnutí: 4700

V souvislosti se změnou zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme dopravce v taxislužbě na některé důležité změny ve výše uvedeném zákoně:
- Pokud není dopravce v taxislužbě po nabytí účinnosti novely zákona č. 111/1994 Sb. (tj. od 1.5.2013) vlastníkem nebo provozovatelem vozidla zapsaným v registru vozidel a neuvede tuto skutečnost do souladu se zákonem nejpozději do 31.7.2013, bude vozidlo vyřazeno z evidence vozidel taxislužby. Toto opatření se týká vozidel nyní zařazených v evidenci vozidel taxislužby dle zákona účinného do konce dubna letošního roku.
- Dopravce, na nějž je vozidlo taxislužby zapsáno v evidenci vozidel taxislužby, je povinen nejpozději do 31.12.2013, písemně oznámit dopravnímu úřadu typ a výrobní číslo taxametru a výrobní číslo paměťové jednotky taxametru, kterým je vozidlo vybaveno nebo písemně oznámit, že vozidlo taxametrem vybaveno nebude. Pokud dopravce tuto povinnost nesplní, dopravní úřad vyřadí vozidlo z evidence vozidel taxislužby.
- Stávající průkazy o způsobilosti  řidiče taxislužby, vydané pro určitého provozovatele taxislužby podle zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném před datem 1.5.2013 zůstávají v platnosti po dobu , na kterou byly vydány, nejdéle však
a)  po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti  zákona, jedná-li se o průkazy vydané do 31.8.2010
b) po dobu 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona, jedná-li se o průkazy vydané od 1.9.2010.

Další informace jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva dopravy ČR www.mdcr.cz.

MM F-M
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Obrázky

O městě

TV vysílání

Facebook

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.