Nacházíte se: O městě
PDF E-mail Print

Představení projektu Renaissance

27.11.2008 14:48
Počet zhlédnutí: 8238
O projektu Projekt RENAISSANCE je zaměřen na pomoc dětem a mládeži s trvale nepříznivým zdravotním stavem, na pomoc dlouhodobě nemocným, seniorům a plně či částečně invalidním spoluobčanům. Cíle projektu Hlavním cílem tohoto projektu je shánění finančních prostředků na zakoupení lékařských magnetoterapeutických kompletů pro dětské ústavy a léčebny, sanatoria, léčebny dlouhodobě nemocných, domovy důchodců a pro osoby s postižením pohybového ústrojí, které se tohoto projektu účastní. Dalším cílem tohoto projektu je podpora a propagace léčebné metody (pulzní magnetoterapie), která byla dosud dostupná jen na odborných odděleních léčebné rehabilitace, fyziatrie a v lázeňství.  Díky tomuto projektu získalo téměř 90 různých nemocnic, ústavů, dětských stacionářů, organizací vozíčkářů a mnoho dalších podobných institucí po celé ČR více než 100 lékařských magnetoterapeutických přístrojů ZDARMA.  Společnost ZES Brno, a. s. je výrobcem a distributorem lékařských přístrojů pro nízkofrekvenční pulzní magnetoterapii. Tyto přístroje jsou určeny zejména pro domácí léčbu bolestí zad a kloubů, špatného prokrvování končetin, atrofie, ztuhlosti a zkrácení svalů a případně proleženin (dekubitů) vzniklých nedokonalou péčí při dlouhodobém pobytu na lůžku či invalidním vozíku. Možnost domácí léčby je důležitá právě pro tělesně hendikepované, pro něž je nutnost docházet na potřebnou terapii do zdravotnického zařízení často velice zatěžující. Společnost se rozhodla rozšířit pomoc na sektor dlouhodobě nemocných jednotlivců a rodin, které se o tyto nemocné starají.  V Moravskoslezském kraji se do projektu zapojily tyto organizace: Fakultní nemocnice Ostrava, Domov Příbor, p. o., Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. Klub Zvoneček, Naděje, DPS Slunovrat, Parkinson společnost o. s., Caritas, Slezská diakonie, Dětský rehabilitační stacionář, Agentura Slunce, Městská nemocnice Ostrava, Klub českých turistů zdravotně postižených, Svaz tělesně postižených v ČR, o. s., Stonožka Ostrava, LDN Klokočov.  Leták a žádost naleznete na těchto webových stránkách: www.projekt-renaissance.cz.
Hana Kohutová
Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb.

O městě

TV vysílání

Facebook

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.