Nacházíte se: O městě
PDF E-mail Print

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK

27.04.2007 13:08
Počet zhlédnutí: 18642
Služby pro seniory 1) Pečovatelská služba Frýdek – Místek, příspěvková organizace Poskytované služby: Poskytování pečovatelských služeb seniorům a těžce zdravotně postiženým občanům v jejich domácnosti, v domech s pečovatelskou službou a v zařízeních pečovatelské služby (práce v domácnosti, pomoc při osobní hygieně, nákupy, rozvoz obědů, doprovody při vyřizování osobních záležitostí aj.) Služby jsou poskytovány denně včetně sobot a nedělí od 7.00-19.00 h. Adresa: pro frýdeckou část + Lískovec: Sadová 604 (v domě s pečovatel. službou) tel. 558 630 816 KO: Taťána Hořínková pro místeckou část + Skalice, Chlebovice, Zelinkovice, Lysůvky: 17. listopadu 146 (v domě s pečovatel. službou) tel. 558 434 404 KO: Hana Hrabcová 738 01 Frýdek – Místek e-mail: posta@psfm.cz www.psfm.cz 2) Pečovatelská a ošetřovatelská služba Charita Poskytovaná služba: • Poskytování pečovatelských služeb seniorům a těžce zdravotně postiženým občanům v jejich domácnosti (práce v domácnosti, pomoc při osobní hygieně, nákupy, donášky, doprovody při vyřizování osobních záležitostí aj.) • Komplexní domácí zdravotní a ošetřovatelská péče pacientů v domácím prostředí indikovaná lékařem, návštěvní služba u pacientů v domácím prostředí Služby jsou poskytovány denně včetně sobot a nedělí od 7.00-19.00 h. • Půjčovna zdravotnických a kompenzačních pomůcek Provozní doba: Po, St 7.00 – 16.00 hod Út, Čt, Pá 7.00 – 15.00 hod Adresa: F. Čejky 450 738 02 FM Tel. 558 435 449, 558 644 720 email: jkarlicka@volny.cz www.fm.charita.cz KO: Mgr. Jarmila Karlická 3) Svaz důchodců ČR, městská organizace - Středisko sociální pomoci a služeb Poskyt. služby: • Doplňková pečovatelská služba Provozní doba kanceláře: Po, St, Pá 8.00-12.00 hod Péče poskytovaná dle dohody. • Právní poradna pro seniory První úterý v měsíci od 14.30 – na objednávku (telefonicky v kanceláři) Adresa: 17.listopadu 147 738 02 Frýdek-Místek (dům s pečovatelskou službou) e-mail: seniori.fm@seznam.cz tel. 558 647 846 KO: Alena Pavelčíková 4) Domovinka, denní stacionář pečovatelské služby pro seniory Poskytovaná služba: Zařízení zajišťuje denní dohled s péči o seniory, kteří nemohou zůstat přes den sami doma. Zabezpečeny jsou aktivizační a relaxační programy, podání oběda a občerstvení, možnost odpočinku a osobní hygieny. Doprava autem z bydliště do zařízení a zpět je zajišťována pečovatelskou službou. Provozní doba: Po-Pá 7.00-15.30 h Adresa: J. Lady 1791 738 02 FM Telefon: 558 434 359 KO: Naděžda Hálková 5) Domovinka, denní stacionář Charity pro seniory Poskytovaná služba: Zařízení zajišťuje denní dohled s péči o seniory, kteří nemohou nebo nechtějí zůstat přes den sami doma. Zabezpečeny jsou aktivizační a relaxační programy, podání oběda, možnost odpočinku a osobní hygieny. Doprava autem z bydliště do zařízení a zpět je zajišťována pečovatelskou službou Provozní doba: Po – Pá 8.00 – 16.00 hod Adresa: Mariánské nám. 146 738 01 FM Tel: 558 632 719 email: mbohanesova@iol.cz KO: Jan Liberda 6) Půjčovna kompenzačních pomůcek Poskytované služby: Půjčování kompenzačních pomůcek pro domácí péči seniorů a zdravotně postižených osob po nezbytnou dobu ošetřování (polohovací postele, invalidní vozíky, WC křesla, chodítka aj.) Adresa: Sadová 604 (Dům s pečovatelskou službou) 738 01 Frýdek - Místek Telefon: 775 790 025 e-mail: posta @psfm.cz web: www.psfm.cz KO: Martina Švarcová 7) Středisko osobní hygieny Poskytované služby: Zařízení určené pro seniory a těžce zdravotně postižené, kteří nemají vhodné hygienické podmínky ve své domácnosti vzhledem ke svému zdravotnímu znevýhodnění. Službu zajišťuje Pečovatelská služba F-M svými zaměstnanci, vč. dovozu z domácnosti a zpět. Adresa: Zámecká č. p. 54 738 01 F-M (v domě s pečovatelskou službou) Provozní doba Po-Pá 7-15.30h Telefon: 775 790 010 KO: Alena Kryštofová (objednávky termínu) 8) Domy s pečovatelskou službou Poskytované služby: Bydlení pro seniory, kteří vedou samostatný způsob života, za případné podpory pečovatelské služby, v samostatných bytových jednotkách vel.1+0 a 2+0. DPS 17. listopadu 146, 147, Místek DPS Sadová 604,605, 606 Frýdek DPS Zámecká 54, 55, 56, Frýdek DPS ul. Těšínská 1166, Frýdek DPS Na Aleji 82, Frýdek (Dům s nájemními byty) Žádosti se podávají na Magistrátě města Frýdku-Místku, odboru sociálních služeb a sociální péče, Radniční 1149, Frýdek, tel. 558 609 325-6. 9) Penzion pro seniory Frýdek - Místek, příspěvková organizace  Poskytované služby: samostatné bydlení pro seniory v bytových jednotkách 1+0 a pro dvojice 2+0, kteří jsou schopni vést samostatný způsob života při poskytování základních pečovatelských služeb; zajišťování obědů, aktivizačních a společenských programů, pedikérských a kadeřnických služeb aj. Žádosti se podávají na Magistrátě města Frýdku-Místku, odboru sociálních služeb a sociální péče, Radniční 1149, Frýdek, tel. 558 609 325-6. Adresa: Lískovecká 86 738 01 Frýdek - Místek Tel. 558 417333 e-mail: penzion@applet.cz, web: www.penzion-fm.cz Kontaktní osoba: Ing. Chlebek Jaroslav 10) Domov pro seniory Frýdek - Místek, příspěvková organizace Poskytované služby: Komplexní péče pro seniory vyžadující trvalou péči jinou osobou v zařízení s celoročním pobytem. Adresa: 28. října 2155 738 02 Frýdek - Místek Tel: 558 441 811 - recepce 558 441 809 - sociální pracovnice e-mail: domov.duchodcu@ddfm.cz web: www.ddfm.cz 11) Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké Poskyt. služby: Komplexní péče pro seniory vyžadující trvalou péči jinou osobou v zařízení s celoročním pobytem. Adresa: Mariánské nám.146 738 01 Frýdek-Místek Telefon: 558 632 719 Email: mbohanesova@iol.cz KO: Jan Liberda 12) Dobrovolnické centrum ADRA Poskytované služby: Zajišťování dobrovolnické práce v sociálních a zdravotnických zařízeních pro seniory, zdravotně postižené, imigranty, děti a mládež. Služby jsou poskytovány zdarma. Provozní doba: Stř 12.00-17.00 h Adresa: Radniční 1242 738 01 Frýdek-Místek Telefon: 558 436 261 E-mail: dcfm@adra.cz Internetová adresa: www.dcfm.cz KO Michal Čančík, B.Th Zdravotně sociální služby 1) Léčebna dlouhodobě nemocných - Gaudium Frýdek-Místek, s.r.o. Poskyt. služby: Zdravotnické zařízení poskytující pohospitalizační péči dlouhodobě nemocným. Návrh na doléčení vypisuje lékař, zpravidla ošetřující lékař v době hospitalizace v nemocnici. Návštěvní hodiny jsou denně 9-18hod. Adresa: Revoluční 1282 738 01 Frýdek-Místek e-mail:gaudium@applet.cz telefon: 558 63 327 KO: Ing. Petr Hartmann 2)  Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace Poskytovaná služba: • Respitní péče (odlehčovací péče pro pečující osoby) – klienti v péči rodiny, která potřebuje krátkodobě odpočinek. Na oddělení respitní péče je možné umístit pečovaného na maximální dobu pobytu 3 měsíců. Oddělení disponuje dvoulůžkovými pokoji. Klientům zajistí stravování, hygienu, potřebný odborný dohled i asistenci u některých úkonů. tel.: 558 415 390 respitni@nemfm.cz • Sociálně poradenský servis a pomoc při řešení následné péče pacientů, bez omezení věku, vyžadující sociální pomoc. Provozní doba: Po – Pá 6.00 – 14.30 hod Adresa: E. Krásnohorské 321, 738 01 FM tel. 558 415 980-1,2 bednarova@nemfm.cz www.nemfm.cz KO: M. Bednářová, H. Davidová 3) Komplexní domácí zdravotní péče Šebestová, s. r. o. Poskytované služby: Komplexní domácí zdravotní a ošetřovatelská péče pacientů v domácím prostředí indikovaná lékařem, návštěvní služba u pacientů v domácím prostředí po malých chirurgických zákrocích, • zapůjčky zdravotnických a kompenzačních pomůcek Adresa: V. Nezvala 604 (Kapkova vila) 738 02 Frýdek-Místek e-mail: pomad.fm@tiscali.cz, kdzp.sebestova@tiscali.cz web: www.pomadfm.cz Telefon: 558 436 055 KO: Danuše Šebestová 4) Agentura domácí péče OPORA Poskytované služby: Ošetřovatelská péče pro osoby vyžadující zdravotní a ošetřovatelskou péči v domácím prostředí ( klienti s akutními, chronickými onemocněními, imobilní, umírající...); • půjčování kompenzačních pomůcek Adresa : J. Švermy 459 738 02 FM Telefon: 602 540344, 558 436742 email: masa.blahutova@quick.cz KO: Bc. Máša Blahutová Služby pro zdravotně hendikepované 1) Podané ruce – Projekt OsA Frýdek-Místek, o. s. Poskytované služby: Osobní asistence v domácnostech pro zdravotně postižené, nácvik sebeobsluhy a používání kompenzačních pomůcek, pomoc při zajišťování chodu domácnosti, doprovod při vyřizování osobních záležitostí aj. Provozní doba: Po, St: 8.00 -15.30 hod Pá: 8.00 -12.00 hod Službu lze poskytovat 7 dnů v týdnu. Adresa: Malý Koloredov 811, 738 02 Frýdek-Místek Tel. 558 648 134, 777 011 053 e-mail: podaneruce@seznam.cz web: www.canisterapie.info KO: Helena Fejkusová 2) ŽIRAFA – integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace Poskytovaná služba: Zajištění komplexní služby denního stacionáře pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení. Provozní doba: oddělení denního pobytu Po-Pá 6.00-16.00 hod ústavní dílny Po-Pá 6.30-16.00 hod Adresa: Fibichova 469, 738 02 Frýdek-Místek Tel.: 558 431 563 e-mail: centrummpm@quick.cz web: www.centrummpm.cz KO: Mgr. Dana Šťastníková 3) Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR ŠKOLA ŽIVOTA, o. s. Poskyt. služby: Denní stacionář pro osoby s mentálním postižením a kombinovanými vadami po ukončení povinné školní docházky. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv a zájmů. Provozní doba: Po-Pá 5.30-18.00 h Adresa: Mozartova 1796 738 02 Frýdek Místek tel.: 558 434 126 e-mail: skolazivota@seznam.cz KO: Günther Kuboň 4) Domov se zvláštním režimem „Oáza pokoje“ Poskyt. služby: Zařízení pro osoby s duševním onemocněním s celoročním pobytem. Adresa: K Hájku 2971 738 01 Frýdek-Místek Telefon: 558 632 719 Email: mbohanesova@iol.cz KO: Jana Kožoušková 5) Denní centrum pro psychicky nemocné Poskytované služby: Poskytování sociálně zdravotních služeb lidem s psychiatrickou diagnózou, sociálně hendikepovaným, majícím sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech. Zajišťování strukturovaných programových aktivit, organizování volnočasových aktivit a prožitkových programů. Provozní doba: Po-Pá 8.00-15.00 h Adresa: J. Suka 1753, 738 02 F-M telefon: 558 638 498, 732 463 412 e-mail: dennicentrum.f-m@caritas.cz  web: www.dcfm.tim.cz KO: Jolana Oravcová 6) Speciálně pedagogické centrum Poskyt. služby: Speciálně pedagogická diagnostika pro tělesně postižené děti, žáky a studenty do 26 let, psychologická diagnostika, sociální poradenství, profesní poradenství, skupinová činnost pro děti i rodiče, půjčování kompenzačních a výukových pomůcek. Provozní doba: Po-Pá 7.00-15.30 h Adresa: Hálkova 927 738 02 Frýdek-Místek Telefon: 558 438 644 e-mail: spec.skolyfm.halkova@quick.cz KO: p. Kobylková 7) Sdružení Kafira, o. s. Poskytované služby: Služby pro občany se zrakovým postižením (od patnácti let věku). Poradenství v oblasti pracovního uplatnění, sociálních otázek, psychologické poradenství a speciálně pedagogické poradenství zaměřené na možnosti a způsoby dalšího vzdělávání. Organizováni počítačových kurzů na PC se speciálním SW pro zrakové postižené akreditované MŠMT. Volnočasové aktivity. Možnost schůzky po telefonické domluvě. Adresa: Zámecké náměstí 44 738 01 Frýdek – Místek Telefon: 553 653 623, 777 574 361 e-mail: info@kafira.cz web: www.kafira.cz KO: Dana Valášková 8) Sdružení osob nevidomých a slabozrakých /SONS ČR/  Poskytované služby: Poradenství v oblasti sociální problematiky, možnostech pracovního uplatnění a odborných službách, informace kompenzačním a rehabilitačním pomůckám, podpora trávení volného času a zájmové činnosti. Provozní doba: Po, St: 8.00-16.00 hod Adresa: J. Suka 1753 738 02 Frýdek-Místek Tel.: 558 437 377 e-mail: sia-fm@volny.cz web: www.sons.cz KO: Vlasta Kopuncová  9) Speciální pedagogické centrum při Speciálních školách pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí, detašované pracoviště Frýdek-Místek Poskytované služby: Speciálně pedagogická diagnostika, individuální logopedická a surdopedická péče, poradenství, integrace sluchově postižených dětí do běžných MŠ, ZŠ, SŠ a učilišť. Provozní doba: Po 8.00-16.00 h Út 8.00-15.00 h Pá 7.00-14.00 h Adresa: Palackého 122 738 02 Frýdek-Místek Tel.: 558 648 007, 604 920 770 KO: Mgr. Alice Dužíková-Kramářová 10) VKUS-BUSTAN s.r.o. Poskyt. služba: Pomoc zdravotně znevýhodněným osobám při hledání práce a uplatnění se na trhu práce a jejich zaměstnávání. Adresa: Svazarmovská 308 738 02 FM Tel.: 558 432 041 e-mail: vkus.fm@applet.cz KO: Ing. Libor Schwarz 11) Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o.s., detašované pracoviště Frýdek-Místek Poskytované služby: Podpora integrace osob zdravotně postižených do běžného života, jejich seberealizace a nezávislost. Výchovné, vzdělávací a aktivizační služby, sociální intervence, poradenství v oblasti rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, služby osobní asistence. Provozní doba: Po, St, Čt 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00 hod Poskytování služeb pro tyto skupiny osob: • osoby s tělesným postižením • osoby s mentálním postižením • osoby se zrakovým postižením • osoby s kombinovaným postižním • osoby s jiným zdravotním postižením • senioři Svazy: • Svaz postižených civilizačními chorobami (kardiaci, onkologicky nemocní, diabetici, smíšené vady) • Automotoklub • Svaz tělesně postižených • Svaz neslyšících a nedoslýchavých • Sdružení pro životní prostředí tělesně postižených Adresa: Kolaříkova 653 738 02 FM tel: 558 431 889, mobil 737 444 513 email: szdpfm@raz-dva.cz KO: Vítečková Anna 12) „Náš svět Pržno“ – centrum pro mentálně postižené, p.o., pobočka Frýdek-Místek Poskytované služby: Zařízení celoročního pobytu a chráněná dílna pro dospělé se specifickými potřebami. Adresa: J.Lohrera 779 738 02 FM Tel: 558 436 471 KO: Šárka Horníčková Sportovní aktivity 1) Sportovní klub zdravotně postižených sportovců Poskytované služby: Sdružování převážně tělesně postižených občanů za účelem sportovních aktivit (atletika, stolní tenis, tenis, turistika, odbíjená). Vstup bezplatný. Adresa: ČSA 722 738 02 FM Tel. 736 206 197 e-mail: milankubala@seznam.cz, KO: Milan Kubala 2) Sportovní klub BESKYD HANDICAP Poskytovaná služba: Sportovní aktivity pro vozíčkáře. Adresa: Frýdlantská 188, 738 02 FM Tel.: 608 975 772 e-mail: skbeskyd@centrum.cz KO: Radim Běleš 3) Sportovní klub vozíčkářů Frýdek-Místek Poskytovaná služba: Sportovní činnost zdravotně postižených, vzdělávání těžce zdravotně postižených osob (dále TZP) - počítačové kurzy, alternativní doprava TZP osob a dětí, servisní centrum invalidních vozíků, úpravy automobilů pro převoz TZP osob, minirehabilitace. Provozní doba: na základě telefonické domluvy. Adresa: Malý Koloredov 604 738 02 FM Tel. 558 628 836, 775 559 661 email: skvfm@skvfm.com web: www.skvfm.com KO: Radomír Krupa Poradenské služby 1) Probační a mediační služba Poskytované služby: 1. pachatelé trestných činů (vč. nezletilých a mladistvých) - zprostředkování realizace alternativních trestů (např. obecně prospěšných prací) a doprovodných programů 2. oběti trestné činnosti (poškození) - poskytuje informace o možnostech odškodnění v rámci zákona, - zprostředkování přímého či nepřímého jednání s pachatelem trestného činu o morální a majetkové náhradě způsobené škody – tzv. mediace Služby jsou poskytovány zdarma. Provozní doba: Po-Pá 7.00-15.30 h Adresa: Politických obětí 128 738 02 Frýdek-Místek Tel. 558 648 061 e-mail: mtkac@pms.justice.cz web: www.justice.cz Kontaktní osoba: Mgr. Marek Tkáč 2) Renarkon o. p. s. - Kontaktní street centrum Poskytované služby: Práce s osobami experimentující s návykovými látkami, problémovými uživateli návykových látek a závislých na nich, jejich rodinnými příslušníky a partnery formou harm rediction, kontaktní práce, poradenství, krizové intervence, rodinné terapie, hygienického a potravinového servisu dále poskytnutím základního zdravotní ošetření, ergoterapie, příp. zprostředkování léčby. Služby jsou poskytovány anonymně a zdarma lidem od 15 let. Provozní doba: Po-Pá 10.00 -17.00 h Adresa: Na příkopě 3210 738 01 Frýdek-Místek Tel. 558 628 444, 606 694 244 web: www.renarkon.cz KO: Mgr. Aneta Kalusová 4) Poradna pro ženy a dívky Poskytované služby: Poradenství v partnerských vztazích, těhotenství, mateřství a péči o novorozence, zajištění kojenecké výbavičky sociálně slabým nastávajícím matkám, přednášky spojené s besedou na školách a dětských domovech. Celostátní krizová telefonická linka sdružení: 603 210 999 Uvedené služby jsou bezplatné. Provozní doba: Po 7.30-17.00 h Út, St, Čt 7.30-15.30 h Pá 7.30-14.00 h Adresa: J. Suka 1753 738 02 Frýdek – Místek Tel.: 558 434 961 e-mail: poradnaprozenyadivkyfm@quick.cz KO: Bc. Ivana Grüssmannová 5) Pedagogicko-psychologická poradna Poskyt. služby: • rodinná terapie a skupinová práce s dětmi s odloženou školní docházkou • metodická pomoc pedagogům v oblasti prevence sociálně patologických jevů, výchovným poradcům a pedagogům provádějícím reedukační péči specifických poruch učení na školách • nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí pro pedagogy Provozní doba: Po- Čt 7.00-16.00 h, Pá 7.00-15.00 h Adresa: Palackého 130 738 02 FM Tel.: 558 432 084 Email: pppfm@tiscali.cz KO: Renata Vašendová 6) Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, detašované pracoviště Centra psychologické pomoci Karviná Poskytované služby: Individuální, manželské a partnerské poradenství, rodinná terapie, krizová intervence, poradenství pro závislé a jejich blízké, sociálně právní poradenství, příprava žadatelů o osvojení a pěstounskou péči. Provozní doba: Po, St 8.00-17.00 h Út 8.00-15.00 h Pá 8.00-12.00 h Adresa: Politických obětí 128 738 02 FM Telefon : 558 438 600 Email: poradnafm@quick.cz www.sweb.cz/psychologicka-poradna/fm KO: Božena Jurková 7) Centrum nové naděje, o. s. Poskytované služby: • sociálně poradenský servis občanům, kteří potřebují terapeutickou péči v tíživé životní situaci; konzultační, poradenské a terapeutické služby pro rezidenční zařízení • skupinové práce s třídními kolektivy, vzdělávací programy • občanská poradna v oblastech bydlení, sociální podpory a péče, majetkoprávní vztahy, rodinné a osobní záležitosti, pracovněprávní vztahy, správní a soudní řízení • poradna pro oběti násilí Poradenské služby jsou poskytovány zdarma. Provozní doba: Občanská poradna: Po, St 12.30-16.30 Pá 8.30-12.30 Poradna pro oběti násilí: Po-Pá 8.30-19.00 Adresa: Dolní 96 738 01 FM Tel: 558 629 223 email: cnn.fm@quick.cz web: www.cnnfm.cz KO: Mgr. Petr Oroszy 8) Český červený kříž Poskyt. služby: Poskytování záchranné, sociální a humanitární služby, pomoc v mimořádných událostech • Domácí ošetřovatelská péče ČČK - ALICE • Humanitární pomoc • Oceňování a nábor dárců krve • Péče o sociálně slabé občany • Dobrovolné sestry Mládež ČČK sdružuje mladé dobrovolníky (6-26 let), kteří se podílejí na programech • Výuka první pomoci dětí a mládeže • Pomoc v pohybu - Help-Trans (služby sociální asistence) • HIV-AIDS a život nás všech (výchova k prevenci, hlavním smyslem akce je, že mladí radí mladým) • Antidrogy (výchova k prevenci, hlavním smyslem akce je, že mladí radí mladým) Provozní doba: Po – Pá 8.00 – 16.00 hod Adresa: 8. pěšího pluku 1975 738 02 FM Tel.: 558 434 850 e-mail: cck-fm@quick.cz KO: Marie Machová 10) Agentura podporovaného zaměstnávání Slezské Diakonie Poskytované služby: Podpora osob se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, duševním, kombinovaným) či sociálním handicapem (dlouhodobě nezaměstnaní, lidé z azylových domů) starší 18 let při získání nebo obnovování pracovních návyků a dovedností, při hledání a udržování pracovního místa či začlenění na trh práce. Provozní doba: St 9.00-14.00 h Adresa: Mánesova 25 737 01 Český Těšín Tel. 558 736 256, 731 137 998 e-mail: apz@slezskadiakonie.cz web: www.rovnasance.cz KO: Romana Bélová, Petra Morcinková Zájmové svazy 1) ROSKA Frýdek-Místek, regionální organizace UNIE ROSKA v ČR  Poskytované služby: Pomoc lidem s onemocněním - roztroušená skleróza, formou zdravotní rehabilitace a sociální poradenství. Organizujeme setkávání členů, návštěvy imobilních členů v domácím prostředí a rekondiční pobyty. Adresa: Novodvorská 3052 738 02 FM e-mail: roska.fm@centrum.cz, telefon: 558623026, mobil: 731068920 KO: Helena Nováková 2) Klub maminek Broučci Poskytované služby: Posláním klubu je překonat sociální izolovanost matek na mateřské dovolené, umožnit jim seberealizaci při tvorbě programu, zprostředkovat radu odborníků z oblasti výchovy, práva, vzdělávání, psychologie apod. Snažíme se vytvořit příjemné místo pro setkávání maminek na MD a jejich dětí. Provozní doba Po - Pá 9.00 - 12.00 h Adresa: Sv.Čecha 170 (v budově MŠ) 738 02 Frýdek - Místek Telefon: 558 647 366, 739 511 380 e-mail: kmbroucci.fm@centrum.cz 3) Klub Míša, o. s. – Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Poskytovaná služba: Zajišťování, provozování, realizace a ochrana práv, zájmů a potřeb dětí a mládeže se zdravotním postižením a jejich rodičů. Adresa: Kolaříkova 653 738 01 Frýdek-Místek Tel: 558 676 792 e-mail: LukesovaDorota@seznam.cz KO: Dorota Lukešová Osoby vyžadující zvláštní pomoc 1) Azylový dům Bethel Frýdek-Místek, Slezská Diakonie Poskytované služby: Osobám bez přístřeší – mužům a osamělým ženám poskytuje přechodné ubytování, možnost provedení osob. hygieny, vyprání prádla, zajištění stravy a základního sociálního poradenství. Provozuje: • denní centrum • noclehárna • ubytovna Provozní doba: azylový dům - celodenní provoz denní centrum 6.00-22.00 h noclehárna 17.00-8.00 Adresa: Bahno – Příkopy 1309 738 02 Frýdek-Místek Telefon: 558 638 709 e-mail: bethel.fm@slezskadiakonie.cz web: www.sdk.cz KO: Mgr. Petr Sobek 2) Společenství Romů na Moravě, o. p. s Poskyt. služby: Rozvoj vzdělanosti romských dětí a mládeže, podpora romské kultury, ochrana lidských práv, komunitní centrum, klub dětí a mládeže, sociální a právní poradenství, pomoc obětem rasisticky motivovaných zločinů, výchovně vzdělávací projekty pro děti a mládež. Provozní doba: Út, Čt 8.00-16.00 h Adresa: Náměstí Svobody 48 738 02 Frýdek-Místek Telefon: 558 434 007 Internetová adresa: www.srnm.cz Email: srnm.frydek@tiscali.cz Kontaktní osoba: Mária Wehrsingerová 3) ŠATNÍK pro sociálně potřebné občany - ADRA Frýdek-Místek Poskytované služby: Bezplatné poskytnutí základního vybavení ošacením, příp. obuví. provozní doba: Po 9.00-14.00 h , mimo červenec a srpen Adresa: Radniční 1242 738 01 Frýdek-Místek Telefon: 558 436 261, 604 663 799 E-mail: dcfm@adra.cz Internetová adresa: www.dcfm.cz KO Michal Čančík, B.Th Služby pro děti a mládež 1) Jesle Frýdek-Místek, příspěvková organizace Poskytované služby: Zdravotní a výchovná péče dětem do 4 let věku. Po-Pá 6:00-16:00 h Adresa: Brožíkova 40 738 02 Frýdek-Místek Telefon: 558 432 585, 776 372 763 e-mail jesle.fm@quick.cz www.jesle-fm.cz KO: Dagmar Zemanová 2) Dům dětí a mládeže, příspěvková organizace Poskytované služby: Volnočasové aktivity, vzdělávací programy, kurzy, prázdninové pobyty. Provozní doba: Po-Pá 8.00-18.30 h Adresa: Pionýrů 752 738 02 Frýdek-Místek Tel.: 558 434 525 e-mail:info@ddmfm.cz web: www.ddmfm.cz KO: Mgr. Petra Urbanová 3) NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 1) PROSTOR Poskytovaná služba: Trávení volného času v nekuřáckém a bezalkoholovém prostředí pro mládež ve věku 15 – 26 let. Programová náplň se řídí zájmy a aktivitou samotných uživatelů této služby. Součástí činnosti klubu je pořádání besed a tématických akcí, které podporují sociální prevenci v celé její šíři, součástí klubu je hudební zkušebna. Provozní doba: Po – Pá 14.00 do 19.00 hod Adresa: Husova 3293 738 01 Frýdek-Místek Tel.: 558 609 321 Mobil.: 777 921 846 merova.katerina@frydekmistek.cz KO: Merová Kateřina 2) KOSŤA Poskytovaná služba: Trávení volného času v nekuřáckém a bezalkoholovém prostředí pro mládež ve věku 11 – 17 let. Programová náplň se řídí zájmy a aktivitou samotných uživatelů této služby. Součástí činnosti klubu je pořádání besed a tématických akcí, které podporují sociální prevenci v celé její šíři. Organizování víkendových pobytů. Provozní doba: Po -Pá 13.00 do 17.00 hod  Volnočasové středisko PRAMÍNEK Volnočasové středisko pro děti a mládež k aktivnímu trávení volného času - zájmová, kulturní a sportovní činnost, víkendové pobyty, výchovná činnost. T.č. jednání o nových prostorech. Provozní doba: Po – Pá odpolední hodiny e-mail: pecinkova.irena@frydekmistek.cz Tel. 777 921 843 KO: Irena Pečínková 3) U-KRYT Poskyt. služba: - provozování dvou nízkoprahových zařízení pro děti a mládež od 6 do 12 a od 13 do 18 let U-kryt a B.U.S., která se zaměřují na děti trávící svůj volný čas neorganizovaně a jsou ohroženy přijetím rizikového životního stylu - podpora náhradní rodinné péče, zejména podpora pěstounských rodin( Přístav Oldřichovice a Přístav Janovice) Provozní doba U-krytu: Mladší: 6-12 let Čtvrtek 14:00 – 19:00 Pátek 14:00 – 17:00 Starší: 13-18 let Pondělí 14:00 – 19:00 Úterý 14:00 – 18:00 Středa 14:00 – 19:00 Pátek 18:00 – 20:30 Klub Pod povrchem Adresa: Jiřího z Poděbrad 3109 Frýdek-Místek Telefon: 558 435 637 email: info@filadelfie.cz www: http://filadelfie.cz KO: ing. Ivo Sysalou  4) Klub Nezbeda Poskytovaná služba: Nízkoprahové zařízení pro neorganizované děti a mládež se zaměřením na interaktivní formu práce s dětmi. Provozní doba: Po-Pá 13.00 – 17.00 hod Adresa: F. Čejky 450, 738 02 Frýdek-Místek Tel.: 732 628 731 e-mail: klubnezbeda.f-m@caritas.cz KO: Mgr. Alena Kopidolová 5) Stanice mladých turistů Frýdek-Místek Poskytovaná služba: Práce s dětmi a mládeží ve volném čase. Provozní doba: Po-Pá 9.00-17.00 h Adresa: Pionýrů 764 738 02 Frýdek-Místek Tel. 558 435 067 e-mail: smtu.fm@worldonline.cz KO: Jaroslava Kriglerová 6) Středisko výchovné péče Poskytovaná služba: Speciálně pedagogická diagnostika klienta, konzultace s klientem, rodiči, školou, skupinové terapie. Provozní doba: Po-Pá 8.00-17.00 h Adresa: 28. října 1885 738 02 FM Tel.: 558 647 276 e-mail: svp-fm@quick.cz KO: Mgr. Marcela Halešová 
Hana Kohutová
Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb.

O městě

TV vysílání

Facebook

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.